Thực hiện môi trường không khói thuốc

Đăng bởi EHOU ngày 29/05/2020

Thực hiện công văn số 1758/BDGĐT-GDTC ngày 20/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 1539/ĐHM ngày 25/5/2020 v/v tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 – 31/5/2020.

 

Trung tâm Đào tạo E-learning – Trường Đại học Mở Hà Nội đã thông báo, triển khai tới các Trạm đào tạo và Sinh viên đang theo học Chương trình đào tạo đại học trực tuyến EHOU:

 

1. Tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo thực thi nghiêm các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục.

 

2. Thực hiện môi trường cơ quan, trường học không khói thuốc lá. Treo biển báo cấm hút thuốc tại các khu vực có quy định cấm theo quy định của Luật. Cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia điểm thi hết học phần không hút thuốc lá trong khu vực làm nhiệm vụ.

 

3. Treo băng-rôn, khẩu hiệu hưởng ứng tại điểm thi với các nội dung về thực hiện Luật và môi trường không khói thuốc .


Dịch ngôn ngữ (Translate) »