Đội ngũ giảng viên

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến có đội ngũ gần 300 Giảng viên chuyên môn và Giảng viên hướng dẫn gồm các giảng viên cơ hữu thuộc các Khoa chuyên ngành của Trường  Đại học Mở Hà Nội, các giảng viên thỉnh giảng từ các trường Đại học, Học viện, các chuyên gia từ các cơ quan, doanh nghiệp có uy tín tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên.

Giảng viên khi tham gia giảng dạy tại Trung tâm đáp ứng các tiêu chuẩn giảng viên theo quy định.

gv co hoaGiảng viên thực hiện ghi hình bài giảng

tại Studio của Trường Đại học Mở Hà Nội

vclassBài giảng video của Giảng viên

tại Studio của Viện Đại học Mở Hà Nội

2Ông Đào Huy Giám – Nguyên Vụ trưởng, Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Bộ Công thương trong buổi hội thảo chuyên đề

vclass1Giảng viên giảng bài trên lớp học trực tuyến VClass


Dịch ngôn ngữ (Translate) »