Học phí

Căn cứ Quyết định số 535/TTg ngày 03/11/1993 của Thủ tướng chính phủ v/v thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội (nay đổi tên thành Trường Đại học Mở Hà Nội);

Căn cứ Quyết định số 675/BGD&ĐT ngày 16/02/1996 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Viện Đại học Mở Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/402/2015 của Chính Phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định phê duyệt các chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành của Hiệu trưởng Trường  Đại học Mở Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Quyết định 941/QĐ-TTg v/v phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Viện Đại học Mở Hà Nội; của Thủ tướng chính phủ ngày 03/7/2017;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-ĐHM ngày 28/07/2023 v/v ban hành mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2023-2024 của Trường Đại học Mở Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 11623/TB-ĐTEL về mức thu học phí năm học 2023 – 2024 như sau:

Mức thu học phí năm học 2023 – 2024 CT Ehou như sau

  1. Học phí môn học chương trình EHOU: 448.000đ/ 1  tín chỉ
  2. Kinh phí cấp bản sao bằng và bảng điểm khi tốt nghiệp: 50.000/ 1 sinh viên
  3. Kinh phí xét công nhận kết quả học tập để miễn học phàn: 100.000/ 1 học phần
  4. Kinh phí phúc khảo điểm thi: 100.000/ 1 môn thi
  5. Kinh phí xét tuyển: 100.000/ 1 hồ sơ                                                                                        

Sinh viên nộp học phí theo đợt học:

○    Đợt 1 học phí tạm thu theo kế hoạch chung cho tất cả các đối tượng nhập học .

○    Từ Đợt 2 trở đi sinh viên hoàn tất thủ tục miễn môn nếu có, học phí cần nộp được tính theo kế hoạch học tập hàng kỳ nhân với mức thu/1 tín chỉ/ môn học theo qui định của nhà trường. Trường hợp sinh viên nộp thiếu (hoặc thừa) học phí sẽ được tính truy thu & bù trừ vào kỳ nộp tiếp theo.

Lưu ý: 

Sinh viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản thu nào khác, ngoài các khoản thu theo qui định (kèm theo thông báo) của trường Đại học Mở Hà Nội. Các khoản học phí sinh viên nộp vào tài khoản chuyên thu của nhà trường đúng theo thông báo học phí hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo Trực tuyến kèm theo giấy nộp tiền của trường Đại học Mở Hà Nội.

HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ

Sinh viên có thể nộp học phí theo 1 trong các hình thức sau:

1. Nộp học phí trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Tầng 3 nhà A, B101 phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Qua ngân hàng: 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Sinh viên vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc hoặc Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 theo số máy 1900 54 54 13


Dịch ngôn ngữ (Translate) »