Học liệu

Học liệu điện tử (HLĐT) cho đào tạo trực tuyến được xây dựng trên giáo trình, tập bài giảng của hệ chính quy đã được nhà trường nghiệm thu. Học liệu điện tử được xây dựng dưới nhiều định dạng giúp sinh viên thuận tiện trong quá trình tự học. HLĐT thay thế một phần lớn bài giảng của giảng viên trên lớp. Sinh viên sử dụng HLĐT để tự học và đặt câu hỏi trao đổi, giải đáp trên Diễn đàn lớp môn. Bên cạnh HLĐT, các bài giảng trực tuyến ghi lại sẽ bổ sung thêm kiến thức, nội dung mới cập nhật.


Xem học liệu điện tử

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »