Quản trị DV Du lịch và lữ hành

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có kiến thức cơ bản và bổ trợ về kinh tế, quản lý và kinh doanh; có kiến thức toàn diện và chuyên sâu về quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; làm tốt công tác phục vụ và quản lý trong các loại hình doanh nghiệp du lịch, lưu trú, lữ hành và các đơn vị hành chính sự nghiệp trong ngành du lịch.

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo ngành Dịch vụ Du lịch và lữ hành: 

  • Có phẩm chất đạo đức cá nhân, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm và đạo đức xã hội; có lòng tự hào về truyền thống lịch sử dân tộc và ý thức trách nhiệm công dân.
  • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội – nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. Có hiểu biết về chính trị, luật pháp, kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của ngành du lịch và của cộng đồng.
  • Có kỹ năng sáng tạo, làm việc độc lập và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng phản biện xã hội; khả năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật truyền thông, ngoại ngữ một cách có hiệu quả, phục vụ cho việc thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu và tự đào tạo; có ý thức và kỹ năng tự học và học tập suốt đời.
  • Có kiến thức và kỹ năng về các nghiệp vụ khách sạn/ hướng dẫn du lịch, điều hành du lịch. Có năng lực vận dụng các kiến thức và kỹ năng này vào hoạt động phục vụ khách trong lĩnh vực du lịch – khách sạn/ lữ hành cũng như đề xuất các sáng kiến cải thiện chất lượng, năng suất, hiệu quả trong công tác phục vụ khách hàng.
  • Có kiến thức và kỹ năng về khoa học quản lý trong lĩnh vực du lịch – khách sạn/ lữ hành.  Có năng lực vận dụng các kiến thức và kỹ năng này vào hoạt động quản lý từ cấp độ giám sát trở lên tại các cơ sở kinh doanh du lịch – lưu trú/ lữ hành.
  • Có năng lực và các kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng được các yêu cầu công việc liên quan đến kiến thức quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch – khách sạn/ lữ hành, hướng dẫn du lịch. Đảm nhận được các vị trí phục vụ, quản lý cấp trung, cấp cao tại các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, lữ hành, thực hiện các công việc nghiệp vụ tại các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các hiệp hội nghề; có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, các cơ sở nghiên cứu.
  • Có khả năng học tiếp ở các bậc học cao hơn thuộc các chuyên ngành quản trị kinh doanh du lịch, khách sạn, lữ hành, hướng dẫn du lịch và các chuyên ngành gần, đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 131 tín chỉ

Thời gian đào tạo: Được tính từ ngày có quyết định công nhận sinh viên. Sau khi có kết quả xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ (đối với sinh viên có bằng TC, CĐ, ĐH trở lên), sinh viên sẽ được tư vấn đăng ký KHHT toàn khóa phù hợp, đảm bảo khung thời gian đào tạo tối đa và tối thiểu theo qui định.

Học phí: 448.000đ/ 1 tín chỉ

Chương trình học tập: Xem chi tiết tại đây

                                              


Dịch ngôn ngữ (Translate) »