Liên hệ

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội

Phòng A3.3, A3.4 – Tầng 3 – B101 Đường Nguyễn Hiền – Phường Bách Khoa – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3623 1474/1741

E-mail: info@ehou.edu.vn
Website: http://elc.ehou.edu.vn


Dịch ngôn ngữ (Translate) »