Ngành Luật

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 131 tín chỉ

Thời gian đào tạo: Được tính từ ngày có quyết định công nhận sinh viên. Sau khi có kết quả xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ (đối với sinh viên có bằng TC, CĐ, ĐH trở lên), sinh viên sẽ được tư vấn đăng ký KHHT toàn khóa phù hợp, đảm bảo khung thời gian đào tạo tối đa và tối thiểu theo qui định.

Học phí: 448.000đ/ 1 tín chỉ

Chương trình học tập:   Xem chi tiết tại đây

 

     


Dịch ngôn ngữ (Translate) »