EHOU 17/06/2014
Khai giảng khóa đào tạo trực tuyến HOU-TOPICA

Trung tâm Đào tạo E-Learning, Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo khai giảng khóa học trực tuyến HOU-TOPICA các ngành: Kế toán – Quản trị kinh doanh – Tài chính ngân hàng – Công nghệ thông tin  Thời gian: Ngày 29 tháng 06 năm 2014 Địa điểm: Trung tâm GDTX Tôn …

EHOU 12/06/2014
Qui định sử dụng hệ thống E-Learning

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY ĐỊNH SỬ DỤNG HỆ THỐNG E–LEARNING  Hệ thống eLearning (EHOU) là hệ thống hỗ trợ học tập, phục vụ cho công tác giảng …

EHOU 07/06/2014
Viện Đại học Mở với loại hình đào tạo Từ xa

          Trong công cuộc đổi mới nền kinh tế và tiếp đó là tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vấn đề nâng cao dân trí và đào tạo nguồn nhân lực có ý nghĩa hết sức quan trọng. Điều đó có nghĩa …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »