linhntt 22/04/2015
Tháng 5/2015 – Chương trình EHOU: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi tháng 05 năm 2015 của các lớp/khóa đang đào tạo chương trình EHOU: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Sinh viên có mặt …

linhntt 21/04/2015
Thông báo thay đổi lịch thi tháng 05/2015

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo tới Anh/chị sinh viên về việc thay đổi lịch thi các môn học của tháng 5 năm 2015: Xem chi tiết tại đây

linhntt 15/04/2015
Ngày thi 19/04/2015 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 19 tháng 04 năm 2015 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI VÀ LỊCH HỌC OFFLINE:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ …

linhntt 25/03/2015
Thông báo thay đổi lịch thi tháng 04/2015

Do một số thay đổi về kế hoạch, lịch công tác của Nhà trường và Trung tâm Đào tạo E-Learning, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo tới Anh/chị sinh viên về việc thay đổi lịch thi các môn học của tháng 4 năm 2015: Xem chi tiết tại đây.  

linhntt 13/03/2015
Ngày thi 15/03/2015 – Chương trình EHOU: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 15 tháng 03 năm 2015 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên là giờ bắt …

linhntt 31/01/2015
Ngày thi 08/02/2015 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi lại

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi lại ngày 08 tháng 02 năm 2015 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên là giờ …

linhntt 14/01/2015
Ngày thi 18/01/2015 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 18 tháng 01 năm 2015 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên là giờ …

linhntt 08/01/2015
Ngày thi 11/01/2015 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 11 tháng 01 năm 2015 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên là …

linhntt 18/12/2014
Ngày thi 21/12/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 21 tháng 12 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên là …

linhntt 11/12/2014
Ngày thi 14/12/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi tại tp. Hồ Chí Minh

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 12 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các …

Trang 10 / 15« First...89101112...Last »

Dịch ngôn ngữ (Translate) »