linhntt 03/06/2016
Ngày thi 05/06/2016 (Thi lại) – Chương trình EHOU: Lịch & Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 05 tháng 06 năm 2016 (Thi lại) của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ …

linhntt 26/05/2016
Ngày thi 28-29/05/2016 – Chương trình EHOU: Lịch & Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 28 – 29 tháng 05 năm 2016 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên là …

linhntt 13/05/2016
Ngày thi 15/5/2016 – Chương trình EHOU: Lịch & Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 15 tháng 5 năm 2016 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây  Lưu ý: * Các múi giờ trên là giờ …

linhntt 25/03/2016
Ngày thi 26-27/03/2016 – Chương trình EHOU: Lịch & Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 26 – 27 tháng 03 năm 2016 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây  Lưu ý: * Các múi giờ trên …

linhntt 18/03/2016
Ngày thi 19-20/03/2016 – Chương trình EHOU: Lịch & Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 19 – 20 tháng 03 năm 2016 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây  Lưu ý: * Các múi giờ trên …

linhntt 11/03/2016
Ngày thi 12-13/03/2016 – Chương trình EHOU: Lịch & Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 12 – 13 tháng 03 năm 2016 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên …

linhntt 09/03/2016
Ngày thi 12-13/03/2016 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch & Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 12 – 13 tháng 03 năm 2016 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên …

linhntt 03/03/2016
Chương trình EHOU: Kế hoạch thi lại năm 2016

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo đến Anh/chị sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức E-Learning – Chương trình EHOU kế hoạch thi lại năm 2016 như sau: Các đợt thi lại dự kiến tổ chức trong năm 2016 vào các ngày:  28/02/2016 05/06/2016 07/06/2016 08/11/2016 Chi …

linhntt 25/02/2016
Ngày thi 28/02/2016 – Chương trình EHOU: Lịch & Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 28 tháng 02 năm 2016 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên là giờ …

linhntt 25/02/2016
Ngày thi 28/02/2016 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch & Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 28 tháng 02 năm 2016 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên là …

Trang 10 / 18« First...89101112...Last »

Dịch ngôn ngữ (Translate) »