linhntt 21/05/2015
Ngày thi 24/05/2015 (thi lại) – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 24 tháng 05 năm 2015 (thi lại) của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên …

linhntt 08/05/2015
Ngày thi 10/05/2015 – Chương trình EHOU: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 10 tháng 05 năm 2015 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên là giờ bắt …

linhntt 06/05/2015
Ngày thi 10/05/2015 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 10 tháng 05 năm 2015 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên là giờ bắt …

linhntt 22/04/2015
Tháng 5/2015 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi tháng 05 năm 2015 của các lớp/khóa đang đào tạo chương trình HOU – TOPICA: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Sinh …

linhntt 22/04/2015
Tháng 5/2015 – Chương trình EHOU: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi tháng 05 năm 2015 của các lớp/khóa đang đào tạo chương trình EHOU: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Sinh viên có mặt …

linhntt 21/04/2015
Thông báo thay đổi lịch thi tháng 05/2015

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo tới Anh/chị sinh viên về việc thay đổi lịch thi các môn học của tháng 5 năm 2015: Xem chi tiết tại đây

linhntt 15/04/2015
Ngày thi 19/04/2015 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 19 tháng 04 năm 2015 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI VÀ LỊCH HỌC OFFLINE:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ …

linhntt 25/03/2015
Thông báo thay đổi lịch thi tháng 04/2015

Do một số thay đổi về kế hoạch, lịch công tác của Nhà trường và Trung tâm Đào tạo E-Learning, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo tới Anh/chị sinh viên về việc thay đổi lịch thi các môn học của tháng 4 năm 2015: Xem chi tiết tại đây.  

linhntt 13/03/2015
Ngày thi 15/03/2015 – Chương trình EHOU: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 15 tháng 03 năm 2015 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên là giờ bắt …

linhntt 31/01/2015
Ngày thi 08/02/2015 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi lại

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi lại ngày 08 tháng 02 năm 2015 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên là giờ …

Trang 10 / 15« First...89101112...Last »

Dịch ngôn ngữ (Translate) »