TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI > DANH MỤC GIÁO TRÌNH
Đăng kí mua giáo trình Trung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online

Luật Tố tụng hành chính Việt Nam

Mã môn:           EL34B5

Tác giả:
                         TS. Nguyễn Thị Thủy
                         TS. Hoàng Quốc Hồng
Năm xuất bản: 2013

Giá bìa:              100,000 ₫


Dịch ngôn ngữ (Translate) »