TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI > DANH MỤC GIÁO TRÌNH
Trung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Mã môn:           EG01

Tác giả:             PGS.TS. Vũ Ngọc Pha                        

                          GS.TS. Phạm Quang Phan                                      

                          PGS.TS. Đỗ Thị Ngọc Lan

Năm xuất bản:  2010

Giá bìa:              42,000 ₫


Dịch ngôn ngữ (Translate) »