TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI > DANH MỤC GIÁO TRÌNH
Đăng kí mua giáo trình Trung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online

Thanh toán quốc tế

Mã môn:           EG30(1)

Tác giả:            ThS. Nguyễn Thị Thu Hương
Năm xuất bản: 2013

Giá bìa:              50,000 ₫


Dịch ngôn ngữ (Translate) »