Lịch phát sóng tháng 6/2021

Đăng bởi EHOU ngày 22/06/2021

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 6/2021
Môn học: Luật quốc tế, Thị trường chứng khoán
Giảng viên: ThS. Phạm Hồng Hạnh, TS. Nguyễn Lê Cường

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 5
(Luật quốc tế)
Luật ngoại giao lãnh sự 03/06/2020
04/06/2020
Bài 6 Giải quyết tranh chấp 04/06/2020
05/06/2020
07/06/2020
08/06/2020
09/06/2020
10/06/2020
11/06/2020
12/06/2020
Bài 1
(Thị trường chứng khoán)
Khái quát về thị trường chứng khoán 14/06/2020
15/06/2020
16/06/2020
17/06/2020
Bài 2 Trái phiếu 18/06/2020
19/06/2020
21/06/2020
22/06/2020
23/06/2020
24/06/2020
Bài 3 Cổ phiếu 25/06/2020
26/06/2020
28/06/2020
29/06/2020
Bài 4 Thị trường chứng khoán sơ cấp 31/06/2020
01/07/2020


Dịch ngôn ngữ (Translate) »