Trung tâm Đào tạo E-Learning - Trường Đại học Mở Hà Nội > LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN VOV2
EHOU 22/06/2021
Lịch phát sóng tháng 6/2021

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 6/2021 Môn học: Luật quốc tế, Thị trường chứng khoán Giảng viên: ThS. Phạm Hồng Hạnh, TS. …

EHOU 26/05/2021
Lịch phát sóng tháng 05/2021

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 5/2021 Môn học: Quản trị rủi ro trong kinh doanh, Luật Quốc tế Giảng viên: TS. Nguyễn …

EHOU 27/04/2021
Lịch phát sóng tháng 04/2021

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 04/2021 Môn học: Quản trị dự án đầu tư, Quản trị rủi ro trong kinh doanh Giảng …

EHOU 30/03/2021
Lịch phát sóng tháng 03/2021

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 03/2021 Môn học: Quản trị học, Quản trị chiến lược, Quản trị dự án đầu tư Giảng …

EHOU 30/03/2021
Lịch phát sóng tháng 02/2021

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 02/2021 Môn học: Kinh tế quốc tế, Quản trị học Giảng viên: TS Nguyễn Thị Thu Hương, …

EHOU 27/01/2021
Lịch phát sóng tháng 01/2021

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 01/2021 Môn học: Lý thuyết trò chơi, Kinh tế học quốc tế Giảng viên: TS. Hoàng Đình …

EHOU 05/01/2021
Lịch phát sóng tháng 12/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 12/2020 Môn học: Tâm lý học tư pháp Giảng viên: TS. Dương Thị Loan   Bài Nội …

EHOU 02/12/2020
Lịch phát sóng tháng 11/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 11/2020 Môn học: Hệ thống Ngân hàng Việt Nam Luật môi trường Giảng viên: ThS. Trần Huy …

EHOU 02/12/2020
Lịch phát sóng tháng 10/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 10/2020 Môn học: Quản trị tài chính doanh nghiệp Hệ thống Ngân hàng Việt Nam Giảng viên: …

EHOU 05/10/2020
Lịch phát sóng tháng 9/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 9/2020 Môn học: Lý luận chung về Nhà Nước và Pháp luật Marketing cơ bản Giảng viên: …

EHOU 27/08/2020
Lịch phát sóng tháng 8/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 8/2020 Môn học: Lý luận chung về Nhà Nước và Pháp luật Giảng viên: TS. Nguyễn Văn …

EHOU 24/07/2020
Lịch phát sóng tháng 7/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 7/2020 Môn học: Luật hành chính Việt Nam Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Thủy   Bài Nội …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »