EHOU 11/01/2018
Lịch phát sóng tháng 01/2018

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa    Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 01/2018 Môn học: Luật Tố tụng hình sự Việt Nam Giảng viên: Tiến sĩ Mai Thanh Hiếu …

EHOU 05/12/2017
Lịch phát sóng tháng 12/2017

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa    Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 12/2017 Môn học: Công pháp quốc tế Giảng viên:        ThS Phạm Hồng Hạnh   Bài  Nội …

EHOU 02/11/2017
Lịch phát sóng tháng 11/2017

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 11/2017 Môn học: Luật tố tụng dân sự Việt Nam Giảng viên:        TS. Nguyễn Triều Dương   …

EHOU 06/10/2017
Lịch phát sóng tháng 10/2017

  LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa    Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 10/2017 Môn học: Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; Lịch sử và Nhà …

EHOU 05/09/2017
Lịch phát sóng tháng 9/2017

  LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa   Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 9/2017 Môn học: Luật Dân sự Việt Nam 2 và Luật hôn nhân và gia …

EHOU 08/08/2017
Lịch phát sóng tháng 8/2017

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa    Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 8/2017 Môn học: Luật Dân sự Việt Nam 1 và Luật dân sự Việt Nam 2 …

EHOU 03/07/2017
Lịch phát sóng tháng 7/2017

  LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 7/2017 Môn học: Luật Dân sự Việt Nam 1 Giảng viên: TS. Vũ Thị Hồng Yến …

EHOU 31/05/2017
Lịch phát sóng tháng 6/2017

  LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Tháng 6/2017 Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00  Môn học: Lịch sử nhà nước và pháp luật Thế giới Giảng viên: TS. Cao …

EHOU 28/04/2017
Lịch phát sóng tháng 5/2017

  LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Tháng 5/2017 Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00  Môn học: Lịch sử nhà nước và pháp luật Thế giới Giảng viên: ThS. Đào …

EHOU 18/04/2017
Lịch phát sóng tháng 4/2017

  LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa  Tháng 4/2017 Thời lượng phát sóng: 15 phút Giờ phát sóng: 14h00 – 14h15 Môn học: Lịch sử nhà nước và pháp luật Thế giới Giảng viên: ThS. …

Trang 1 / 11

Dịch ngôn ngữ (Translate) »