Trung tâm Đào tạo E-Learning - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thi kết thúc học phần > Ngày thi 21/07/2019 – Chương trình EHOU: Lịch & Danh sách thi (Thi lại)

Ngày thi 21/07/2019 – Chương trình EHOU: Lịch & Danh sách thi (Thi lại)

Đăng bởi EHOU ngày 19/07/2019

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 21 tháng 07 năm 2019 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau:

 

LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây

Lưu ý:

* Các múi giờ trên là giờ bắt đầu tính giờ làm bài và kết thúc thu bài. Vì vậy, yêu cầu sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để Giám thị gọi vào phòng thi. Ví dụ: 08h00 – 09h00 là 1 múi giờ thi, thì 07h45' sinh viên phải có mặt tại phòng thi.

* Yêu cầu sinh viên mang theo thẻ sinh viên, CMTND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh. Sinh viên mang theo các dụng cụ thi theo quy định (bút chì, tẩy…).

* Phòng Hội đồng thi – Văn phòng Trung tâm Đào tạo E-Learning. 

* Sinh viên cần thực hiện nghiêm túc qui chế thi (Xem qui định đối với sinh viên dự thi tại đây)

 

DANH SÁCH THI: Xem chi tiết tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »