Tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
Tra cứu kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa - Phương thức E-learning đợt 2 năm 2016

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – phương thức E-Learning đợt 2 năm 2016: 

Sinh viên truy cập vào địa chỉ http://tmas.hou.edu.vn/totnghieptuxa/ sau đó chọn “Điểm thi”, “Ngành”, Điền thông tin vào ô “Họ tên” và bấm nút “Tìm kiếm” để tra cứu kết quả thi.

Chương trình HOU-Topica: Thông báo v/v tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2/2016

Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đại học từ xa đợt 2 năm 2016 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 cho sinh viên các lớp đại học hệ từ xa phương thức E-Learning chương trình HOU-Topica như sau:

Chương trình EHOU: Thông báo v/v tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2/2016

Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đại học từ xa đợt 2 năm 2016 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 cho sinh viên các lớp đại học hệ từ xa phương thức E-Learning chương trình EHOU như sau:

Tốt nghiệp đợt I năm 2016
Tra cứu kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – Phương thức E-learning đợt I năm 2016

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – phương thức E-Learning đợt 1 năm 2016: 

Sinh viên truy cập vào địa chỉ http://tmas.hou.edu.vn/totnghieptuxa/ sau đó chọn “Điểm thi”, “Ngành”, Điền thông tin vào ô “Họ tên” và bấm nút “Tìm kiếm” để tra cứu kết quả thi.

Tốt nghiệp đợt 2 năm 2015
Tra cứu kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – Phương thức E-learning đợt 2 năm 2015

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – phương thức E-Learning đợt 2 năm 2015: 

Sinh viên truy cập vào địa chỉ http://tmas.hou.edu.vn/totnghieptuxa/ sau đó chọn “Điểm thi”, “Ngành”, Điền thông tin vào ô “Họ tên” và bấm nút “Tìm kiếm” để tra cứu kết quả thi.

Tốt nghiệp đợt 2 năm 2014
Tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-Learning - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thi tốt nghiệp Đại học hệ từ xa các ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Tin học ứng dụng, Điện tử Viễn thông như sau:

Ngày thi: 05/10/2014

Địa điểm: Hà Nội (Tòa nhà An & Huy - Điểm thi số 36)

Tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-Learning – Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo danh sách dự thi tốt nghiệp Đại học hệ từ xa các ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Tin học ứng dụng, Điện tử Viễn thông như sau:

Ngày thi: 05/10/2014

Địa điểm: Hà Nội (Tòa nhà An & Huy – Điểm thi số 36)

Dịch ngôn ngữ (Translate) »