TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI > DANH MỤC GIÁO TRÌNH
Trung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online

Kế toán hành chính sự nghiệp

Mã môn:           AC04

Tác giả:
                         GS.TS. Nguyễn Văn Công
                         TS. Nguyễn Thị Mai Hương
Năm xuất bản: 2013

Giá bìa:              80,000 ₫


Dịch ngôn ngữ (Translate) »