TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI > DANH MỤC GIÁO TRÌNH
Đăng kí mua giáo trình Trung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online

Kinh tế môi trường

Mã môn:           BA03

Tác giả:           GS.TS. Lê Thạc Cán
Năm xuất bản: 2009

Giá bìa:              118,000 ₫


Dịch ngôn ngữ (Translate) »