TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI > DANH MỤC GIÁO TRÌNH

Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng

Mã môn:           EL43

Tác giả: ThS. Lê Thị Giang

Giá bìa:              95,000 ₫


Dịch ngôn ngữ (Translate) »