TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI > DANH MỤC GIÁO TRÌNH
Trung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Mã môn:           EG05

Tác giả:            PGS.TS. Phan Huy Đường
Năm xuất bản: 2009

Giá bìa:              39,000 ₫


Dịch ngôn ngữ (Translate) »