TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI > DANH MỤC GIÁO TRÌNH

Luật tài chính Việt Nam

Mã môn:           EL25(LKT)

Tác giả:            TS. Vũ Văn Cương – TS. Nguyễn Văn Tuyến

Năm xuất bản: 2014

Giá bìa:              65,000 ₫


Dịch ngôn ngữ (Translate) »