TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI > DANH MỤC GIÁO TRÌNH
Đăng kí mua giáo trình Trung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online

Quản trị dự án đầu tư

Mã môn:           EG37

Tác giả:            PGS.TS. Từ Quang Phương
Năm xuất bản: 2013

Giá bìa:              142,000 ₫


Dịch ngôn ngữ (Translate) »