TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI > DANH MỤC GIÁO TRÌNH
Đăng kí mua giáo trình Trung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online

Thị trường chứng khoán

Mã môn:           EG28

Tác giả:           ThS. Hoàng Đình Minh
Năm xuất bản: 2013

Giá bìa:              137,000 ₫


Dịch ngôn ngữ (Translate) »