TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI > DANH MỤC GIÁO TRÌNH
Đăng kí mua giáo trình Trung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online

Tư pháp quốc tế

Mã môn:           EL18

Tác giả:
                         CVCC. Hoa Hữu Long
                         TS. Trần Minh Ngọc
Năm xuất bản: 2014

Giá bìa:              126,000 ₫


Dịch ngôn ngữ (Translate) »