Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Chương trình EHOU: Lịch học tập trung ngày 05/01/2014

Chương trình EHOU: Lịch học tập trung ngày 05/01/2014

Đăng bởi EHOU ngày 03/01/2014

Trung tâm Đào tạo E-Learning, Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch học tập trung khóa học trực tuyến Ehou: 

Thời gian: Ngày 05 tháng 01 năm 2014.

Địa điểm: Hội trường A, Viện Đại học Mở  Hà Nội (Tầng 2, Nhà B101 – Phố Nguyễn Hiền, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội).

Chi tiết lịch học tập trung ngày 05/01/2014: 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »