Lịch nghỉ lễ 30/4 – 01/05/2016

Đăng bởi EHOU ngày 26/04/2016

Trung tâm Đào tạo E-learning – Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo tới anh/chị Sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến, Giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về lịch nghỉ lễ nhân dịp 30/4 – 1/5/2016.

Lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5/2016 của sinh viên đang theo học chương trình đào tạo EHOU: Xem tại đây

Lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5/2016 của sinh viên đang theo học chương trình đào tạo HOU-Topica: Xem tại đây

Anh/chị sinh viên cần hỗ trợ đề nghị liên hệ với Cố vấn học tập của lớp mình để được trợ giúp.

Đề nghị Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »