Nhập học tháng 10/2016

Đăng bởi EHOU ngày 04/10/2016

Ngày 2/10/2016, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến EHOU – Viện Đại học Mở Hà Nội tiếp nhận các sinh viên mới thuộc các tỉnh thành nhập học 6 ngành đào tạo: Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Luật kinh tế, Tài chính Ngân hàng và Ngôn ngữ Anh.

Tại buổi nhập học cho sinh viên khu vực Hà Nội, các bạn đã được nghe phổ biến quy chế, qui định trong môi trường học tập EHOU. Bên cạnh các qui định, các bạn được hiểu thêm về tính linh hoạt, tiện lợi của chương trình, đồng thời nhận thấy cần thiết phát huy tinh thần tự giác, lòng kiên trì để có được kết quả học tập tốt. Đó chính là mục tiêu của EHOU: Linh hoạt – Chủ động – Tích cực – Thành công.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi nhập học:

 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »