Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Quyền lợi cho sinh viên đăng ký học ngành tiếp theo – Chương trình EHOU

Quyền lợi cho sinh viên đăng ký học ngành tiếp theo

Chương trình đào tạo trực tuyến EHOU

 

Sinh viên đăng ký học đại học ngành tiếp theo sẽ nhận được các ưu đãi sau:

  • Được giảm 75% học phí những môn được xét miễn.
  • Thời gian học 1,5 đến 2 năm
  • Lựa chọn học và thi tại 15 địa điểm trên toàn quốc
  • Trực tiếp Thầy/Cô của Trung tâm Đào tạo E-learning – Viện Đại học Mở Hà Nội tư vấn và quản lý học tập.

nganh dt

Địa chỉ liên hệ duy nhất:        Trung tâm Đào tạo E-Learning

Viện Đại học Mở Hà Nội

ĐT VP:   04 36231474

Hotline:   04 3623 1058 (Hà Nội) 

              08 3840 4452 (TP. Hồ Chí Minh)

E-mail:    info@ehou.edu.vn

Website tuyển sinh:       http://tuyensinh.ehou.edu.vn 

Website TT E-learning: http://elc.ehou.edu.vn   

     

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »