Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Quyết định giảm học phí kỳ 2 năm học 2019-2020 cho SV có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Quyết định giảm học phí kỳ 2 năm học 2019-2020 cho SV có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Đăng bởi EHOU ngày 24/07/2020

Quyết định về việc giảm học phí học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 xem chi tiết tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »