EHOU 31/12/2013
Kế hoạch nghỉ lễ nhân dịp tết dương lịch 01/01/2014

Trung tâm Đào tạo E-learning – Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo tới anh/chị Sinh viên đang học tập, Cán bộ, Giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về kế hoạch nghỉ lễ nhân dịp ngày Tết Dương lịch 01/01/2014.Anh/chị sinh viên cần hỗ trợ đề nghị liên …

EHOU 29/08/2013
Kế hoạch nghỉ lễ nhân dịp Quốc Khánh 02/09/2013

Trung tâm Đào tạo E-learning – Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo tới anh/chị Sinh viên đang học tập, Cán bộ, Giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về kế hoạch nghỉ lễ nhân dịp ngày Quốc Khánh 02/9/2013. Anh/chị sinh viên cần hỗ trợ đề nghị liên …

EHOU 23/07/2013
Các mẫu đơn để giải quyết các thủ tục hành chính

DÀNH CHO SINH VIÊN THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH EHOU Phiếu đăng ký xét tuyển Đơn xin thi lại Đơn xin bảo lưu kết quả học tập Đơn xin chuyển địa điểm học Đơn xin chuyển lớp Đơn xin chuyển ngành học Đơn xin chuyển chương trình học Đơn xin hoãn …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »