Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Trường Đại học Mở Hà Nội chung tay đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Trường Đại học Mở Hà Nội chung tay đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Đăng bởi EHOU ngày 24/05/2022

Thực hiện Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2022; Công văn số 1622/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 26/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh sinh viên, Trường Đại học Mở Hà Nội đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

Theo đó, trong nhiều năm qua Nhà trường luôn chú trọng và đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên về việc chấp hành tốt những quy định về đảm bảo an toàn giao thông bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, dễ hiểu, dễ nhớ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hình thành văn hoá khi tham gia giao thông.

 

Nguồn: https://hou.edu.vn/tin-tuc/879/truong-dai-hoc-mo-ha-noi-chung-tay-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong.html


Dịch ngôn ngữ (Translate) »