Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Trường Đại học Mở Hà Nội phát động cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2024”

Trường Đại học Mở Hà Nội phát động cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2024”

Đăng bởi EHOU ngày 23/04/2024

Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc HOU 2024” được tổ chức nhằm hưởng ứng chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba và cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024, bảo vệ quyền lợi của những người làm sách chân chính; phát triển mục tiêu “Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội nhằm góp phần xây dựng thế hệ đọc có hiệu quả trong tương lai”.

+ Với mục tiêu:
    – Nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong Nhà trường, góp phần xây dựng văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của bạn đọc Trường Đại học Mở Hà Nội;
    – Tổ chức hưởng ứng  Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba và cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024 và cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc do Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch phát động,…;
    – Tăng cường khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin thư viện và phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc trong Trường Đại học Mở Hà Nội góp phần nâng cao chất lượng dậy và học;
+ Nội dung:
    – Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, và các nội dung, hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba đến sinh viên, học viên, CB, GV toàn trường. Trong đó tập trung hình thức tuyên truyền trên cổng/Trang thông tin điện tử của Trường và các đơn vị, truyền thông qua các nền tảng của xã hội;
Cuộc thi là sân chơi bổ ích dành cho sinh viên và cán bộ, giảng viên trong Trường, giúp khơi gợi tinh thân đam mê đọc sách, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiêm của việc đọc sách và tuyên truyền, quảng bá, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và Nhà trường.
Đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên tại Trung tâm cùng tích cực tham gia.
# Thời gian: Cuộc thi diễn ra từ tháng 22/04/2024 đến tháng 30/06/2024
Thể lệ cuộc thi xem chi tiết tại đây
Đề thi đại sử văn hóa đọc năm 2024 xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »