linhntt 04/06/2014
Ngày thi 11/05/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 11/05/2014 dành cho sinh viên chương trình HOU-TOPICA như sau:   ACC303_E5_110514 EG012_NC4_110514 LAW101_O2_110514 MAT102_G8_110514 ACC303_FS5_110514 EG015_A14_110514 LAW201_O6_110514 MAT102_O2_110514 ACC303_T119_110514 EG015_BC14_110514 MAN308_C19_110514 MAT104_G12_110514 ACC304_C13_110514 EIT101_G8_110514 MAN308_O2_110514 MAT104_G14_110514 ACC304_O2_110514 EIT201_G12_110514 MAN308_O4_110514 PHH101_G12_110514 ACC304_O4_110514 EIT201_G14_110514 MAN309_O6_110514 PHH101_G6_110514 ACC401_C13_110514 ENG103_G4_110514 …

linhntt 20/05/2014
Ngày thi 25/05/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo thi kết thúc học phần ngày 25/05/2014 dành cho sinh viên chương trình HOU-TOPICA như sau: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây * Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để Giám thị gọi vào phòng thi, Ví dụ: 07h30 là 1 …

adminsite 16/05/2014
Ngày thi 18/5/2014 – Chương trình EHOU: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi ngày 18 tháng 05 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây. Lưu ý: * Các múi …

adminsite 06/05/2014
Ngày thi 11/05/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo thi kết thúc học phần ngày 11/05/2014: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây * Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để Giám thị gọi vào phòng thi, Ví dụ: 07h30 là 1 múi giờ thi, thì 07h15' sinh viên phải có …

adminsite 23/04/2014
Tháng 5/2014 – Chương trình EHOU: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi tháng 05 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo chương trình EHOU: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Sinh viên có …

adminsite 23/04/2014
Ngày thi 27/04/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo thi kết thúc học phần ngày 27/04/2014: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây * Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để Giám thị gọi vào phòng thi, Ví dụ: 07h30 là 1 múi giờ thi, thì 07h15' sinh viên phải có …

Trang 18 / 18« First...10...1415161718

Dịch ngôn ngữ (Translate) »