Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông tin tốt nghiệp > Tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 > Chương trình EHOU: Thông báo v/v tổ chức xét tốt nghiệp đại học hệ từ xa năm 2018

Chương trình EHOU: Thông báo v/v tổ chức xét tốt nghiệp đại học hệ từ xa năm 2018

Căn cứ kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đại học từ xa của Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 cho sinh viên các lớp đại học chương trình EHOU như sau:

1. Điều kiện được dự thi tốt nghiệp:

– Đã được xét tuyển vào học đại học hệ từ xa của Viện Đại học Mở Hà Nội (theo các quyết định đầu vào);

– Đến thời điểm xét tốt nghiệp đã hoàn thành chương trình học tập toàn khóa học (Trung bình chung tích lũy toàn khóa đạt từ 2.0 trờ lên) và đủ điều kiện về thời gian đào tạo theo đúng khung thời gian quy định của Viện Đại học Mở Hà Nội ;

– Chấp hành đầy đủ các quy định của Viện Đại học Mở Hà Nội.

– Nộp hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp đầy đủ, đúng thời hạn về Viện Đại học Mở Hà Nội trước ngày 15 tháng 3 năm 2018.

Xem chi tiết yêu cầu về Hồ sơ dự thi, Nội dung thi; Thời gian và địa điểm thi; Lịch ôn tập; Kinh phí…: Tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »