Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông tin tốt nghiệp > Tốt nghiệp năm 2023 > QĐ công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH đợt 2/2023 (xét tháng 6/2023)

QĐ công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH đợt 2/2023 (xét tháng 6/2023)

QĐ Số 2359/QĐ-ĐHM ngày 06/7/2023 về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH đợt xét tháng 2/2023

Chi tiết xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1H1NJ87q_SQmEMOVP0SdcbNr-xVxVtqSk


Dịch ngôn ngữ (Translate) »