Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông tin tốt nghiệp > Lịch thi > Tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Đăng bởi EHOU ngày 28/09/2014

 Trung tâm Đào tạo E-Learning – Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thi tốt nghiệp Đại học hệ từ xa các ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Tin học ứng dụng, Điện tử Viễn thông như sau:

Ngày thi: 05/10/2014

Địa điểm: Hà Nội (Tòa nhà An & Huy – Điểm thi số 36)

Lịch thi: Xem chi tiết tại đây

Lưu ý: Sinh viên phải xuất trình chứng minh thư (hoặc thẻ sinh viên, hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh) vào phòng thi để cán bộ coi thi kiểm tra.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »