Tốt nghiệp đợt 2 năm 2015
EHOU 29/04/2016
Tra cứu kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – Phương thức E-learning đợt 1 năm 2016

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – phương thức E-Learning đợt 1 năm 2016:  Sinh viên truy cập vào địa chỉ http://tmas.hou.edu.vn/totnghieptuxa/ sau đó chọn “Điểm thi”, “Ngành”, Điền thông tin vào ô “Họ tên” và bấm nút “Tìm kiếm” để tra cứu kết quả thi....

EHOU 27/10/2015
Tra cứu kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – Phương thức E-learning đợt 2 năm 2015

  Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – phương thức E-Learning đợt 2 năm 2015:  Sinh viên truy cập vào địa chỉ http://tmas.hou.edu.vn/totnghieptuxa/ sau đó chọn “Điểm thi”, “Ngành”, Điền thông tin vào ô “Họ tên” và bấm nút “Tìm kiếm” để tra cứu kết quả...

Tốt nghiệp đợt 2 năm 2014
EHOU 28/09/2014
Tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

 Trung tâm Đào tạo E-Learning – Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thi tốt nghiệp Đại học hệ từ xa các ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Tin học ứng dụng, Điện tử Viễn thông như sau: Ngày thi: 05/10/2014 Địa điểm: Hà …

EHOU 28/09/2014
Tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-Learning – Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo danh sách dự thi tốt nghiệp Đại học hệ từ xa các ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Tin học ứng dụng, Điện tử Viễn thông như sau: Ngày thi: 05/10/2014 Địa điểm: …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »