EHOU 09/06/2014
Tháng 6/2014 – Chương trình EHOU: Lịch thi

  Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi tháng 06 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo chương trình EHOU: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Sinh viên có …

EHOU 04/06/2014
Tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp

Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp Đại học Từ xa đợt 2 năm 2014 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học hệ từ xa phương thức …

EHOU 04/06/2014
Ngày thi 11/05/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 11/05/2014 dành cho sinh viên chương trình HOU-TOPICA như sau:   ACC303_E5_110514 EG012_NC4_110514 LAW101_O2_110514 MAT102_G8_110514 ACC303_FS5_110514 EG015_A14_110514 LAW201_O6_110514 MAT102_O2_110514 ACC303_T119_110514 EG015_BC14_110514 MAN308_C19_110514 MAT104_G12_110514 ACC304_C13_110514 EIT101_G8_110514 MAN308_O2_110514 MAT104_G14_110514 ACC304_O2_110514 EIT201_G12_110514 MAN308_O4_110514 PHH101_G12_110514 ACC304_O4_110514 EIT201_G14_110514 MAN309_O6_110514 PHH101_G6_110514 ACC401_C13_110514 ENG103_G4_110514 …

EHOU 20/05/2014
Ngày thi 25/05/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo thi kết thúc học phần ngày 25/05/2014 dành cho sinh viên chương trình HOU-TOPICA như sau: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây * Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để Giám thị gọi vào phòng thi, Ví dụ: 07h30 là 1 …

EHOU 16/05/2014
Ngày thi 18/5/2014 – Chương trình EHOU: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi ngày 18 tháng 05 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây. Lưu ý: * Các múi …

EHOU 06/05/2014
Ngày thi 11/05/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo thi kết thúc học phần ngày 11/05/2014: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây * Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để Giám thị gọi vào phòng thi, Ví dụ: 07h30 là 1 múi giờ thi, thì 07h15' sinh viên phải có …

EHOU 26/04/2014
Ngày thi 11/5/2014 – Chương trình EHOU: Lịch học tập trung

Trung tâm Đào tạo E-Learning, Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch học tập trung khóa học trực tuyến EHOU: Thời gian: 08h30 – 11h30 ngày 11 tháng 05 năm 2014. Địa điểm: Hội trường A, Viện Đại học Mở  Hà Nội (Tầng 2, Nhà B101 – Phố Nguyễn Hiền, Phường Bách Khoa, …

EHOU 23/04/2014
Tháng 5/2014 – Chương trình EHOU: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi tháng 05 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo chương trình EHOU: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Sinh viên có …

EHOU 23/04/2014
Lịch nghỉ lễ 30/4 – 01/05/2014

Trung tâm Đào tạo E-learning – Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo tới anh/chị Sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến EHOU, Giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về lịch nghỉ lễ nhân dịp 30/4 – 1/5/2014. Lịch nghỉ lễ 30/4 …

EHOU 23/04/2014
Ngày thi 27/04/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo thi kết thúc học phần ngày 27/04/2014: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây * Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để Giám thị gọi vào phòng thi, Ví dụ: 07h30 là 1 múi giờ thi, thì 07h15' sinh viên phải có …

Trang 22 / 24« First...10...2021222324

Dịch ngôn ngữ (Translate) »