EHOU 06/08/2014
Ngày thi 22/06/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 22/06/2014: T3_22-06-2014 T1_22-06-2014 M116_22-06-2014 K9_22-06-2014 M104_22-06-2014 K2_22-06-2014 F6_22-06-2014 F8_22-06-2014 E14_22-06-2014 E12_22-06-2014 B12_22-06-2014 E10_22-06-2014 A12_22-06-2014 B10_25-05-2014 A10_22-06-2014 O12_22-06-2014 O10_22-06-2014 O8_22-06-2014 O2_22-06-2014 G12_22-06-2014 G8_22-06-2014 G10_22-06-2014 G4_22-06-2014 G6_22-06-2014 G2_22-06-2014 C19_22-06-2014 C21_22-06-2014 C15_22-06-2014 C17_22-06-2014 C10_22-06-2014 C13_22-06-2014 U2_22-06-2014 S2_22-06-2014 Q4_22-06-2014 D21_22-06-2014 Q2_22-06-2014 …

EHOU 06/08/2014
Ngày thi 10/08/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

 Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi ngày 10 tháng 08 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi …

EHOU 05/08/2014
Tháng 8/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi tháng 08 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo chương trình HOU – TOPICA: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Sinh …

EHOU 05/08/2014
Tháng 8/2014 – Chương trình EHOU: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi tháng 08 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo chương trình EHOU: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Sinh viên có …

EHOU 25/06/2014
22/6/2015 – Nhập học chương trình đào tạo trực tuyến E-learning

Ngày 22/06/2014, Viện Đại học Mở Hà Nội (VĐHMHN) tổ chức Lễ nhập học Chương trình đào tạo Đại học trực tuyến EHOU cho các tân sinh viên thuộc 5 ngành đào tạo: Luật Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Tài chính ngân hàng và Kế toán, cấp …

EHOU 24/06/2014
Ngày thi 29/06/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Thi kết thúc học phần

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning Chương trình HOU-TOPICA  lịch thi ngày 29 tháng 06 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây. Lưu ý: * Các …

EHOU 18/06/2014
Ngày thi 22/06/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning Chương trình HOU-TOPICA  lịch thi ngày 22 tháng 06 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây. Lưu ý: * …

EHOU 18/06/2014
Ngày thi 22/06/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo thi kết thúc học phần ngày 22/06/2014 dành cho sinh viên chương trình HOU-TOPICA như sau: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây * Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để Giám thị gọi vào phòng thi, Ví dụ: 07h30 là 1 múi …

EHOU 17/06/2014
Khai giảng – Nhập học khóa đào tạo trực tuyến EHOU

Trung tâm Đào tạo E-Learning, Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo khai giảng và nhập học khóa học trực tuyến EHOU các ngành: Kế toán – Quản trị kinh doanh – Tài chính ngân hàng – Công nghệ thông tin – Luật kinh tế Thời gian: Ngày 22 tháng …

EHOU 13/06/2014
Ngày thi 15/06/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning Chương trình HOU-TOPICA  Lịch thi và Danh sách thi ngày 15 tháng 06 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây. DANH SÁCH …

Trang 21 / 25« First...10...1920212223...Last »

Dịch ngôn ngữ (Translate) »