EHOU 31/08/2014
Tháng 9/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi tháng 09 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo chương trình HOU – TOPICA: LỊCH THI: Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Sinh …

EHOU 30/08/2014
Ngày thi 07/09/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi ngày 07 tháng 09 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây   Lưu ý: * Các múi …

EHOU 24/08/2014
Lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9/2014

Trung tâm Đào tạo E-Learning – Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo tới anh/chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến EHOU, Giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về lịch nghỉ lễ nhân dịp Quốc Khánh 02/9/2014:   Lịch nghỉ …

EHOU 21/08/2014
Ngày thi 24/08/2014 – Chương trình EHOU: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi ngày 24 tháng 08 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây DANH SÁCH THI:  Xem chi tiết …

EHOU 19/08/2014
Ngày thi 24/08/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi ngày 24 tháng 08 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây   QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI …

EHOU 14/08/2014
Hội nghị tổng kết 5 năm đào tạo trực tuyến

Ngày 28/7/2014, Trung tâm Đào tạo E-Learning (Viện Đại học Mở Hà Nội) đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm Đào tạo trực tuyến (28/7/2009-28/7/2014). Tham dự hội nghị có Đảng ủy, Ban giám hiệu Viện  Đại học Mở Hà Nội, đại diện lãnh đạo Viện …

EHOU 14/08/2014
Ngày thi 17/08/2014 – Chương trình EHOU: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi ngày 17 tháng 08 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ …

EHOU 07/08/2014
Ngày thi 29/06/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 29/06/2014: K9_29-06-2014 E14_29-06-2014 B12_29-06-2014 E10_29-06-2014 B10_29-06-2014 A10_29-06-2014 A12_29-06-2014 S122_29-06-2014 Q6_29-06-2014 NC4_29-06-2014 K8_29-06-2014 G16_29-06-2014 IC4_29-06-2014 E16_29-06-2014 DK24_29-06-2014 C24_29-06-2014 DC24_29-06-2014 BC14_29-06-2014 BK14_29-06-2014 A14_29-06-2014 T119_29-06-2014 Q1_29-06-2014 N1_29-06-2014 M121_29-06-2014 K119_29-06-2014 M119_29-06-2014 K6_29-06-2014 I1_29-06-2014 H121_29-06-2014 H119_29-06-2014 G13_29-06-2014 G9_29-06-2014 G11_29-06-2014 G7_29-06-2014 G1_29-06-2014 G3_29-06-2014 …

EHOU 07/08/2014
Ngày thi 10/08/2014 – Chương trình EHOU: Lịch thi

 Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi ngày 10 tháng 08 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các …

EHOU 06/08/2014
Ngày thi 22/06/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 22/06/2014: T3_22-06-2014 T1_22-06-2014 M116_22-06-2014 K9_22-06-2014 M104_22-06-2014 K2_22-06-2014 F6_22-06-2014 F8_22-06-2014 E14_22-06-2014 E12_22-06-2014 B12_22-06-2014 E10_22-06-2014 A12_22-06-2014 B10_25-05-2014 A10_22-06-2014 O12_22-06-2014 O10_22-06-2014 O8_22-06-2014 O2_22-06-2014 G12_22-06-2014 G8_22-06-2014 G10_22-06-2014 G4_22-06-2014 G6_22-06-2014 G2_22-06-2014 C19_22-06-2014 C21_22-06-2014 C15_22-06-2014 C17_22-06-2014 C10_22-06-2014 C13_22-06-2014 U2_22-06-2014 S2_22-06-2014 Q4_22-06-2014 D21_22-06-2014 Q2_22-06-2014 …

Trang 20 / 24« First...10...1819202122...Last »

Dịch ngôn ngữ (Translate) »