Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thi kết thúc học phần > Ngày thi 24/03/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Ngày thi 24/03/2022 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Đăng bởi EHOU ngày 23/03/2022

 

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 24 tháng 03 năm 2022.

 

Lịch thi trực tuyến:  Xem chi tiết tại đây

Quy định đối với sinh viên thi trực tuyến: Xem chi tiết tại đây

Sinh viên tra cứu thông tin và lịch thi chi tiết của cá nhân tại đây

Sinh viên xem hướng dẫn thi tại phòng thi hoặc liên hệ với Cố vấn học tập để được hướng dẫn.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »