Thông báo thay đổi lịch thi tháng 04/2015

Đăng bởi EHOU ngày 25/03/2015

Do một số thay đổi về kế hoạch, lịch công tác của Nhà trường và Trung tâm Đào tạo E-Learning, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo tới Anh/chị sinh viên về việc thay đổi lịch thi các môn học của tháng 4 năm 2015: Xem chi tiết tại đây.

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »