EHOU 05/04/2020
Chuyên đề năm 2020

Danh sách chuyên gia (xem tại đây) Sinh viên đăng ký chuyên đề quan tâm: tại đây Lịch chuyên đề:     STT Thời gian Tên chuyên đề Diễn giả Link lớp học 1 Tháng 3 Pháp luật trong môi trường kinh doanh TS. Trương Công Lý https://bit.ly/2vGyNw6 2 Tháng 4 …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »