Chuyên đề năm 2020

Đăng bởi EHOU ngày 05/04/2020

Danh sách chuyên gia (xem tại đây)

Sinh viên đăng ký chuyên đề quan tâm: tại đây

Lịch chuyên đề:

 

 

STT

Thời gian

Tên chuyên đề

Diễn giả

Link lớp học

1

Tháng 3

Pháp luật trong môi trường kinh doanh TS. Trương Công Lý

https://bit.ly/2vGyNw6

2

Tháng 4

Đọc, hiểu và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp ThS. Nguyễn Tiến Việt

https://bit.ly/3btRT8r

4

Tháng 5

Thuyết trình Tiếng Anh hiệu quả ThS. Nguyễn Ngọc Lâm

https://bit.ly/3cqqZyN

5

Tháng 6

Phân tích kỹ thuật thực chiến cho thị trường chứng khoán ThS. Lê Đình Trọng

https://bit.ly/3hHz0Cx

6

Tháng 7

Giải pháp thúc đẩy bán hàng ThS. Phạm Văn Trung Kiên

7

Tháng 8

Giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động trong doanh nghiệp ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài

8

Tháng 9

Từ chiến lược đến mục tiêu cá nhân TS. Nguyễn Anh Thư

9

Tháng 10

Kỹ năng xét xử vụ án hành chính trong lĩnh vực xử lý vụ việc cạnh tranh TS. Trương Công Lý

10

Tháng 11

Thương mại điện tử ThS. Phan Thế Quyết

11

Tháng 12

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại ThS. Bùi Trường Giang

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »