EHOU 19/01/2021
Lịch chuyên đề tháng 01/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 01/2021 STT Tên chuyên đề 1 Nghe lấy ý chính (listen for gist) 2 Đọc lấy ý chính (Reading for main ideal) 3 How to improve speaking skills 4 Viết tiếng Anh cơ bản – Journal Writing 5 Phân tích các chỉ số kỹ …

EHOU 19/01/2021
Lịch chuyên đề tháng 02/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 02/2021 STT Tên chuyên đề 1 Nguyên tắc cơ bản khi dịch Việt Anh và một số lưu ý 2 Các thì cơ bản trong Tiếng Anh (Quá khứ, hiện tại, tương lai) 3 Nguyên âm và phụ âm ( vowels and consonants) 4 …

EHOU 19/01/2021
Lịch chuyên đề tháng 03/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 03/2021 STT Tên chuyên đề 1 Kỹ năng thuyết phục đàm phán hợp đồng với đối tác nước ngoài bằng tiếng Anh 2 Nghe lấy thông tin chi tiết (listen for detail) 3 Đọc lấy thông tin chi tiết (Reading for detail) 4 Thương …

EHOU 19/01/2021
Lịch chuyên đề tháng 04/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2021 STT Tên chuyên đề 1 Kỹ năng trả lời phỏng vấn tiếng Anh trôi chảy 2 Đọc, hiểu và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp 3 An ninh mạng 4 Chế định thừa phát lại 5 Nghiệp vụ trong Ngân hàng …

EHOU 19/01/2021
Lịch chuyên đề tháng 05/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 05/2021 STT Tên chuyên đề 1 Kỹ năng dịch đuổi 2 Kỹ năng quản trị và thu hồi công nợ 3 Thương mại điện tử 4 Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng doanh nghiệp/hợp đồng lao động 5 Quản lý dự án đấu …

EHOU 19/01/2021
Lịch chuyên đề tháng 06/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 06/2021 STT Tên chuyên đề 1 How to improve writing skills 2 Tra soát chứng từ trước khi quyết toán thuế 3 Lập trình Web 4 Quản lý khoản vay và thu hồi nợ 5 Xây dựng đội ngũ trong doanh nghiệp 6 Kỹ …

EHOU 19/01/2021
Lịch chuyên đề tháng 07/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 07/2021 STT Tên chuyên đề 1 IELST writing test 2 Lập trình đồ họa 3D cho máy tính và mobile 3 Quản trị rủi ro bảo hiểm trong cuộc sống và doanh nghiệp 4 Tạo động lực cho nhân viên 5 Trọng âm (word …

EHOU 19/01/2021
Lịch chuyên đề tháng 08/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 08/2021 STT Tên chuyên đề 1 Một số dạng đề thi TOEIC 2 Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo 3 Tài trợ thương mại 4 Kỹ năng lãnh đạo và quản lý 5 Trải nghiệm nhân viên trong cách mạng công nghệ số 6 …

EHOU 19/01/2021
Lịch chuyên đề tháng 09/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 09/2021 STT Tên chuyên đề 1 How to improve reading skills 2 Quản trị doanh nghiệp EPR 3 Làn sóng khách cá nhân và gia đình trong tiêu dùng du lịch 4 Tra soát chứng từ hóa đơn thuế 5 Giao tiếp tiếng Anh …

EHOU 19/01/2021
Lịch chuyên đề tháng 10/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 10/2021 STT Tên chuyên đề 1 Xây dựng phần mềm cho doanh nghiệp 2 Hướng dẫn xây dựng Hệ thống kiểm soát nội bộ 3 Tạo động lực cho người lao động 4 Kiểm soát hóa đơn chứng từ 5 Kỹ năng lãnh đạo …

EHOU 19/01/2021
Lịch chuyên đề tháng 11/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 11/2021 STT Tên chuyên đề 1 Ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) trong phục vụ và kinh doanh khách sạn 2 Quản lý chiến lược marketing 3 Xây dựng KPI trong doanh nghiệp 4 Luật đấu thầu – những trọng tâm …

EHOU 19/01/2021
Lịch chuyên đề tháng 12/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 12/2021 STT Tên chuyên đề 1 Tư duy quản trị doanh nghiệp và MQH EPR 2 Phát triển loại hình đầu tư qua các quỹ đầu tư 3 Hướng dẫn kê khai thuế VAT 4 Hoạch định và phát tiển Sản phẩm cho KHCN …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »