Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông tin tốt nghiệp > Kết quả thi tốt nghiệp > Tra cứu kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – Phương thức E-learning đợt 2 năm 2015

Tra cứu kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – Phương thức E-learning đợt 2 năm 2015

Đăng bởi EHOU ngày 27/10/2015

 

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kết quả thi tốt nghiệp hệ từ xa – phương thức E-Learning đợt 2 năm 2015: 

Sinh viên truy cập vào địa chỉ http://tmas.hou.edu.vn/totnghieptuxa/ sau đó chọn “Điểm thi”, “Ngành”, Điền thông tin vào ô “Họ tên” và bấm nút “Tìm kiếm” để tra cứu kết quả thi.

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »