Chương trình EHOU: Kế hoạch thi lại năm 2016

Đăng bởi EHOU ngày 03/03/2016

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo đến Anh/chị sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức E-Learning – Chương trình EHOU kế hoạch thi lại năm 2016 như sau:

Các đợt thi lại dự kiến tổ chức trong năm 2016 vào các ngày: 

  • 28/02/2016
  • 05/06/2016
  • 07/06/2016
  • 08/11/2016

Chi tiết Anh/chị vui lòng xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »