Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Lịch học Vclass > Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 12/2022

Lịch vclass các lớp môn bắt đầu từ tháng 12/2022

Đăng bởi EHOU ngày 17/01/2023

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 

17h30-19h00, 18h00-19h30, 18h30 – 20h00 và từ 19h00 – 20h30

 

Tuần Ngày Thời gian Môn Giảng viên
Tuần 1 5/12/2022 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: CHUYÊN ĐỀ Lý thuyết tiếng tổng hợp PGS.TS. Hoàng Tuyết Minh
Tuần 1 7/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Ngoại ngữ II.4 (Tiếng Trung) ThS. Trần Thu Trang
Tuần 1 8/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Phát triển kỹ năng cá nhân 1 TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Tuần 1 9/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Nhập môn Internet và E-learning ThS. Trần Tiến Dũng
Tuần 2 13/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Địa lý du lịch Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh
Tuần 2 13/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Tiếng Anh cơ bản ThS. Đinh Thị Bích Nguyệt
Tuần 2 13/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Kinh tế học TS. Nguyễn Thị Thu Hường
Tuần 2 14/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Tiếng Việt & soạn thảo văn bản quản lý DN ThS. Phạm Văn Tuấn
Tuần 2 14/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Soạn thảo văn bản ThS. Phạm Thị Mai Vui
Tuần 2 14/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Thực tập dịch ThS. Phạm Thị Bích Diệp
Tuần 2 15/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Đọc – Tiếng Anh 3 ThS. Vũ Thị Phương Hoa
Tuần 2 15/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Công pháp quốc tế PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận
Tuần 2 15/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 3 ThS. Đặng Thùy Dung
Tuần 2 15/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Nghe – Tiếng Anh 5 ThS. Nguyễn Kim Phúc
Tuần 2 15/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Quản trị chiến lược TS. Phạm Thị Thanh Hương
Tuần 2 15/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Quản trị rủi ro TS. Nguyễn Thị Vân Anh
Tuần 2 15/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Tài chính doanh nghiệp I ThS. Tô Lan Phương
Tuần 2 15/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Phát triển kỹ năng cá nhân 1 TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Tuần 2 16/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Kế toán doanh nghiệp TS. Nguyễn Thị Bình Yến
Tuần 2 16/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Luật kinh tế ThS. Phạm Thị Mai Vui
Tuần 2 16/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Phân tích kinh doanh TS. Nguyễn Thị Lan Anh
Tuần 2 16/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Tiếng Anh cơ bản ThS. Đinh Thị Bích Nguyệt
Tuần 2 16/12/2022 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Thực tập dịch ThS. Nguyễn Thế Hóa
Tuần 3 19/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Anh văn 2 ThS. Phạm Mai Lan
Tuần 3 19/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Các hệ thống phân tán TS. Nguyễn Đức Tuấn
Tuần 3 19/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Khởi nghiệp kinh doanh TS. Vũ An Dân
Tuần 3 19/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Luật Tài chính ThS. Lương Thị Linh Chi
Tuần 3 19/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Ngoại ngữ II.2 (Tiếng Pháp) ThS.GVC Trương Thị Thúy
Tuần 3 19/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Ngữ pháp lý thuyết PGS. TS. Hoàng Tuyết Minh
Tuần 3 19/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Địa lý du lịch Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh
Tuần 3 19/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Tiếng Anh pháp lý ThS. Lã Nguyễn Bình Minh
Tuần 3 19/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Anh văn chuyên ngành I (*) ThS. Nguyễn Thị Nam Chi
Tuần 3 20/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Chủ nghĩa xã hội khoa học TS. Nguyễn Hồng Sơn
Tuần 3 20/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Luật Hành chính Việt Nam ThS. Nguyễn Phương Dung
Tuần 3 20/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Ngữ pháp thực hành ThS. Trần Văn Thuật
Tuần 3 20/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Kinh tế vĩ mô TS. Nguyễn Thị Thu Hường
Tuần 3 20/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Anh văn 2 ThS. Vũ Thị Phương Hoa
Tuần 3 20/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Nghe – Tiếng Anh 4 ThS. Nguyễn Thị Nam Chi
Tuần 3 20/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Quản trị sản xuất ThS. Hoàng Cao Cường
Tuần 3 20/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Toán ứng dụng trong kinh tế/ Toán cao cấp TS. Ngô Xuân Phương
Tuần 3 20/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Phân tích tài chính doanh nghiệp PGS. TS. Phạm Thanh Thủy
Tuần 3 20/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Anh văn chuyên ngành 2 ThS. Phạm Mai Lan
Tuần 3 20/12/2022 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Dịch nâng cao 2 ThS.GVC Nguyễn Thị Thu Hường
Tuần 3 21/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Kinh tế phát triển TS. Nguyễn Thị Thu Hường
Tuần 3 21/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Lịch sử phát triển Tiếng Anh ThS. Lưu Chí Hải
Tuần 3 21/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Nói – Tiếng Anh 3 ThS. Nguyễn Kiều Anh
Tuần 3 21/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Đất nước học ThS. Lê Thị Bích Hằng
Tuần 3 21/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Thực hành nghề nghiệp 2 ThS. Lương Thị Linh Chi
Tuần 3 21/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Thực tập định hướng nghề nghiệp 4 ThS. Nguyễn Thị Phan Mai
Tuần 3 21/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Viết – Tiếng Anh 3 ThS. Nguyễn Thế Hóa
Tuần 3 21/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Thực hành nghề ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Tuần 3 22/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Tâm lí học đại cương ThS. Hoàng Cao Cường
Tuần 3 22/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Kiểm toán căn bản ThS. Trương Thị Hồng Phương
Tuần 3 22/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Kỹ năng thuyết trình ThS. Lê Thị Ánh Tuyết
Tuần 3 22/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Đọc – Tiếng Anh 6 ThS. Ngô Thị Thanh Thảo
Tuần 3 22/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Luật Hôn nhân và gia đình PGS. TS. Nguyễn Thị Lan
Tuần 3 22/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Phân tích diễn ngôn ThS. Nguyễn Thế Hóa
Tuần 3 22/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Tiếng Việt & soạn thảo văn bản quản lý DN ThS. Phạm Văn Tuấn
Tuần 3 22/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Quản trị học TS. Tăng Thị Hằng
Tuần 3 22/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Tín dụng và thanh toán quốc tế TS. Nguyễn Thị Thu Hương
Tuần 3 22/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Thực hành nghiệp vụ khách sạn 2 (SHT 2) ThS. Nguyễn Thành Trung
Tuần 3 22/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Thương mại điện tử trong du lịch ThS. Phạm Thanh Bình
Tuần 3 22/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Lập trình Web ThS. Lê Hữu Dũng
Tuần 3 22/12/2022 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Kế toán hành chính sự nghiệp ThS. Trương Thị Hồng Phương
Tuần 3 23/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Phân tích và thiết kế hệ thống TT ThS. Nguyễn Thùy Linh
Tuần 3 23/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Luật tố tụng hành chính TS. Nguyễn Thị Thủy
Tuần 3 23/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Chuyên đề lập trình ứng dụng ThS. Nguyễn Thành Huy
Tuần 3 23/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Kế toán tài chính I TS. Trần Thế Nữ
Tuần 3 23/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Luật Tố tụng hình sự Việt Nam TS. Mai Thanh Hiếu
Tuần 3 23/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Thực tập định hướng nghề nghiệp 2 ThS. Lý Bích Hường
Tuần 3 23/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Thực tập tốt nghiệp TS. Nguyễn Thị Lan Anh
Tuần 3 23/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Kỹ thuật lập trình cơ sở ThS. Nguyễn Thị Tâm
Tuần 3 23/12/2022 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Văn học Anh – Mỹ ThS. Nguyễn Thế Hóa
Tuần 3 23/12/2022 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Thị trường chứng khoán ThS. Dương Đức Thắng
Tuần 3 23/12/2022 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Lập trình cho thiết bị di động ThS. Mai Thị Thúy Hà
Tuần 4 26/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Luật tố tụng hành chính ThS. Trần Sỹ Dương
Tuần 4 26/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Kinh tế vĩ mô TS. Trần An Quân
Tuần 4 26/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Mạng máy tính nâng cao ThS. Nguyễn Thành Huy
Tuần 4 26/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Ngoại ngữ II.3 (Tiếng Pháp) ThS.GVC Trương Thị Thúy
Tuần 4 26/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Ngôn ngữ và văn hóa PGS. TS. Phạm Tất Thắng
Tuần 4 26/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Anh văn III ThS. Nguyễn Thị Nam Chi
Tuần 4 26/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Nói – Tiếng Anh 4 TS. Đặng Thị Thu Hương
Tuần 4 26/12/2022 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Anh văn chuyên ngành 1 ThS. Phạm Mai Lan
Tuần 4 26/12/2022 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Phát triển kỹ năng cá nhân 1 TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Tuần 4 26/12/2022 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Luật Tố tụng dân sự Việt Nam TS. Đinh Thị Hằng
Tuần 4 27/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Nhập môn Internet và E-learning ThS. Ngô Văn Đức
Tuần 4 27/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Giải tích 1 ThS. Nguyễn Thị Phi Doan
Tuần 4 27/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Lý luận Nhà nước & Pháp luật TS. Phí Thị Thanh Tuyền
Tuần 4 27/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Quản trị dự án đầu tư TS. Lê Thị Hằng
Tuần 4 27/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Du lịch có trách nhiệm ThS. Hoàng Quế Nga
Tuần 4 27/12/2022 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Nhập môn Internet và E-learning ThS. Trần Tiến Dũng
Tuần 4 27/12/2022 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Nói – Tiếng Anh 5 ThS. Lê Thị Tâm
Tuần 4 27/12/2022 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Kinh tế quốc tế TS. Nguyễn Thị Thu Hương
Tuần 4 28/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Luật Hiến pháp Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Phương
Tuần 4 28/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Thực hành nghề nghiệp 3 ThS. Nguyễn Phương Dung
Tuần 4 28/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Từ vựng – ngữ nghĩa học ThS. Nguyễn Thế Hóa
Tuần 4 28/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Viết – Tiếng Anh 3 ThS. Võ Thành Trung
Tuần 4 28/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Tiếng Anh cơ bản ThS. Đinh Thị Bích Nguyệt
Tuần 4 28/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Địa lý du lịch Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh
Tuần 4 28/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Kỹ thuật điện tử số ThS. Đào Xuân Phúc
Tuần 4 28/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Luật Dân sự Việt Nam 2 TS. Đỗ Hồng Quyên
Tuần 4 28/12/2022 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Viết – Tiếng Anh 2 ThS. Lê Thị Bích Hằng
Tuần 4 28/12/2022 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Lập trình hướng sự kiện ThS. Lê Hữu Dũng
Tuần 4 28/12/2022 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Chuyên đề lập trình ứng dụng ThS. Trịnh Thị Xuân
Tuần 4 29/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Quản trị rủi ro trong ngân hàng TS. Lương Văn Hải
Tuần 4 29/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Luật Dân sự Việt Nam 1 TS. Phạm Hùng Cường
Tuần 4 29/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Anh văn I ThS. Ngô Thị Thanh Thảo
Tuần 4 29/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Ngân hàng thương mại TS. Đặng Hương Giang
Tuần 4 29/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Nghe – Tiếng Anh 1 ThS. Nguyễn Thị Nam Chi
Tuần 4 29/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Tiếng Anh cơ bản ThS. Đinh Thị Bích Nguyệt
Tuần 4 29/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học PGS. TS. Hoàng Tuyết Minh
Tuần 4 29/12/2022 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Dịch đại cương ThS. Nguyễn Thế Hóa
Tuần 4 29/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Thiết kế đồ họa ThS.GVC Trần Duy Hùng
Tuần 4 29/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Thực tập định hướng nghề nghiệp 1 ThS. Nguyễn Thị Phan Mai
Tuần 4 29/12/2022 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Tổ chức thông tin kế toán TS. Nguyễn Thị Lan Anh
Tuần 4 29/12/2022 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Luật Lao động ThS. Đoàn Xuân Trường
Tuần 4 29/12/2022 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Quản trị kinh doanh tổng hợp TS. Nguyễn Thị Thu Hương
Tuần 4 29/12/2022 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Kinh tế học TS. Nguyễn Thị Thu Hường
Tuần 4 29/12/2022 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Lịch sử các học thuyết kinh tế PGS. TS. Tô Đức Hạnh
Tuần 4 29/12/2022 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Lý thuyết tài chính tiền tệ ThS. Dương Đức Thắng
Tuần 4 30/12/2022 Ca 1:
17h30 – 19h00
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
Tuần 5 2/1/2023 Ca 4:
19h00 – 20h30
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
Tuần 5 3/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Phát triển kỹ năng cá nhân 2 TS. Nguyễn Thị La
Tuần 5 3/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Toán cao cấp 1 ThS. Ngô Văn Đức
Tuần 5 3/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Du lịch có trách nhiệm ThS. Hoàng Quế Nga
Tuần 5 3/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Kinh tế chính trị Mác – Lênin TS. Lã Quý Đô
Tuần 5 3/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Phân tích báo cáo tài chính TS. Nguyễn Thị Lan Anh
Tuần 5 3/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Ngữ pháp thực hành ThS. Trần Văn Thuật
Tuần 5 3/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Nói – Tiếng Anh 1 ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà (KTKTCN)
Tuần 5 3/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Tin học đại cương ThS. Ngô Thanh Tùng
Tuần 5 3/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Lý thuyết xác suất & thống kê toán ThS. Nguyễn Thị Phi Doan
Tuần 5 4/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Phát triển kỹ năng cá nhân 2 TS. Nguyễn Thị La
Tuần 5 4/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Luật Hình sự Việt Nam 1 ThS. Thiều Cẩm Sơn
Tuần 5 4/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Quản trị nhân lực TS. Tăng Thị Hằng
Tuần 5 4/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Thực tập định hướng nghề nghiệp 3 ThS. Ngôn Chu Hoàng
Tuần 5 4/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Tư pháp quốc tế TS. Trần Minh Ngọc
Tuần 5 4/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Viết – Tiếng Anh 6 ThS. Phạm Thị Bích Diệp
Tuần 5 4/1/2023 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Phát triển kỹ năng cá nhân 2 TS. Vũ Thị Hồng Khanh
Tuần 5 4/1/2023 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Phân tích tài chính dự án ThS. Tô Lan Phương
Tuần 5 5/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Viết – Tiếng Anh 1 ThS. Chu Thị Thu Huyền
Tuần 5 5/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Soạn thảo văn bản hành chính ThS. Phạm Thị Mai Vui
Tuần 5 5/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Đọc – Tiếng Anh 3 ThS. Vũ Thị Phương Hoa
Tuần 5 5/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Quản trị học TS. Tăng Thị Hằng
Tuần 5 5/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Thuế TS. Đặng Hương Giang
Tuần 5 5/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Nghe – Tiếng Anh 4 ThS. Nguyễn Thị Nam Chi
Tuần 5 5/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Luật Dân sự Việt Nam 2 TS. Phạm Hùng Cường
Tuần 5 5/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Nói – Tiếng Anh 2 ThS. Ngô Thu Phương
Tuần 5 5/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Quản trị tài chính ThS. Tô Lan Phương
Tuần 5 5/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Thực hành nghiệp vụ khách sạn 1 (SHT1) ThS. Nguyễn Thành Trung
Tuần 5 5/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Thực hành tiếng tổng hợp ThS. Trần Thị Mỹ Linh (NNA)
Tuần 5 5/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Thiết kế Web ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như
Tuần 5 6/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Soạn thảo văn bản hành chính ThS. Phạm Thị Mai Vui
Tuần 5 6/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Luật cạnh tranh TS. Phạm Phương Thảo
Tuần 5 6/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng ThS. Trịnh Thị Xuân
Tuần 5 6/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Đọc – Tiếng Anh 1 ThS. Nguyễn Thị Nam Chi
Tuần 5 6/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Phần mềm tự do mã nguồn mở ThS. Nguyễn Thùy Linh
Tuần 5 6/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Tâm lý học đại cương ThS. Hoàng Cao Cường
Tuần 5 6/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Thực tập định hướng nghề nghiệp 1 ThS. Nguyễn Thị Phan Mai
Tuần 5 6/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Thương mại điện tử TS. Thái Thanh Tùng
Tuần 5 6/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Quản trị học TS. Tăng Thị Hằng
Tuần 5 6/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Quản trị chất lượng TS. Nguyễn Thị Thu Hường
Tuần 5 6/1/2023 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực đất đai PGS. TS. Nguyễn Thị Nga
Tuần 5 6/1/2023 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Pháp luật đại cương ThS. Ngôn Chu Hoàng
Tuần 5 6/1/2023 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Quản lý tổ chức sự kiện ThS. Lê Quỳnh Chi
Tuần 5 6/1/2023 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Lập trình hệ thống PGS. TS. Đặng Thành Phu
Tuần 6 9/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Anh văn 2 ThS. Phạm Mai Lan
Tuần 6 9/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Các hệ thống phân tán TS. Nguyễn Đức Tuấn
Tuần 6 9/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Khởi nghiệp kinh doanh TS. Vũ An Dân
Tuần 6 9/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Luật Tài chính ThS. Lương Thị Linh Chi
Tuần 6 9/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Ngoại ngữ II.2 (Tiếng Pháp) ThS.GVC Trương Thị Thúy
Tuần 6 9/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Tiếng Anh pháp lý ThS. Lã Nguyễn Bình Minh
Tuần 6 9/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V02: Nghe – Tiếng Anh 5 ThS. Nguyễn Kim Phúc
Tuần 6 9/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V02: Quản trị chiến lược TS. Phạm Thị Thanh Hương
Tuần 6 9/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Lý thuyết tài chính tiền tệ ThS. Dương Đức Thắng
Tuần 6 9/1/2023 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Thực tập định hướng nghề nghiệp 3 ThS. Nguyễn Phương Dung
Tuần 6 9/1/2023 Ca 4:
19h00 – 20h30
V02: Chuyên đề lập trình ứng dụng ThS. Trịnh Thị Xuân
Tuần 6 10/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Phân tích tài chính doanh nghiệp PGS. TS. Phạm Thanh Thủy
Tuần 6 10/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Ngữ pháp thực hành ThS. Trần Văn Thuật
Tuần 6 10/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Anh văn 2 ThS. Vũ Thị Phương Hoa
Tuần 6 10/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Kinh tế vĩ mô TS. Nguyễn Thị Thu Hường
Tuần 6 10/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Công pháp quốc tế PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận
Tuần 6 10/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Nhập môn Internet và E-learning ThS. Trần Tiến Dũng
Tuần 6 11/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Kinh tế phát triển TS. Nguyễn Thị Thu Hường
Tuần 6 11/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Luật Dân sự Việt Nam 2 TS. Đỗ Hồng Quyên
Tuần 6 11/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Viết – Tiếng Anh 3 ThS. Nguyễn Thế Hóa
Tuần 6 11/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Luật Tố tụng dân sự Việt Nam TS. Đinh Thị Hằng
Tuần 6 11/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Kế toán hành chính sự nghiệp ThS. Trương Thị Hồng Phương
Tuần 6 11/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V02: Lập trình hướng sự kiện ThS. Lê Hữu Dũng
Tuần 6 11/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Ngoại ngữ II.4 (Tiếng Trung) ThS. Trần Thị Ngọc Mai
Tuần 6 11/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V02: Thực hành nghề ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Tuần 6 11/1/2023 Ca 4:
19h00 – 20h30
V02: Tài chính doanh nghiệp I ThS. Tô Lan Phương
Tuần 6 11/1/2023 Ca 4:
19h00 – 20h30
V02: Thương mại điện tử trong du lịch ThS. Phạm Thanh Bình
Tuần 6 13/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Chuyên đề lập trình ứng dụng ThS. Nguyễn Thành Huy
Tuần 6 13/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Kế toán tài chính I TS. Trần Thế Nữ
Tuần 6 13/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Du lịch có trách nhiệm ThS. Hoàng Quế Nga
Tuần 6 13/1/2023 Ca 4:
19h00 – 20h30
V02: Văn học Anh – Mỹ ThS. Nguyễn Thế Hóa
Tuần 6 13/1/2023 Ca 4:
19h00 – 20h30
V02: Lập trình cho thiết bị di động ThS. Mai Thị Thúy Hà
Tuần 7 30/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Luật tố tụng hành chính ThS. Trần Sỹ Dương
Tuần 7 30/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Ứng dụng UML trong Phân tích và Thiết kế ThS. Mai Thị Thúy Hà
Tuần 7 30/1/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Kinh tế vĩ mô TS. Trần An Quân
Tuần 7 30/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Mạng máy tính nâng cao ThS. Nguyễn Thành Huy
Tuần 7 30/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Ngôn ngữ và văn hóa PGS. TS. Phạm Tất Thắng
Tuần 7 30/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Nói – Tiếng Anh 4 TS. Đặng Thị Thu Hương
Tuần 7 30/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Kinh tế học TS. Nguyễn Thị Thu Hường
Tuần 7 30/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V02: Anh văn chuyên ngành 1 ThS. Phạm Mai Lan
Tuần 7 30/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V02: Phát triển kỹ năng cá nhân 1 TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Tuần 7 30/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Tài chính quốc tế TS. Nguyễn Thị Thu Hương
Tuần 7 30/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Thanh toán quốc tế ThS. Nguyễn Thùy Linh
Tuần 7 30/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V02: Dịch nâng cao 2 ThS.GVC Nguyễn Thị Thu Hường
Tuần 7 30/1/2023 Ca 4:
19h00 – 20h30
V02: Luật Hôn nhân và gia đình PGS. TS. Nguyễn Thị Lan
Tuần 7 31/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Giải tích 1 ThS. Nguyễn Thị Phi Doan
Tuần 7 31/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Kinh tế quốc tế TS. Nguyễn Thị Thu Hương
Tuần 7 31/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Quản trị dự án đầu tư TS. Lê Thị Hằng
Tuần 7 31/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Nhập môn Internet và E-learning ThS. Trần Tiến Dũng
Tuần 7 31/1/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Quản lý chất lượng dịch vụ ThS. Lê Quỳnh Chi
Tuần 7 31/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Pháp luật tài chính ThS. Lương Thị Linh Chi
Tuần 7 31/1/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Thực tập định hướng nghề nghiệp 3 ThS. Lý Bích Hường
Tuần 7 31/1/2023 Ca 4:
19h00 – 20h30
V02: Nói – Tiếng Anh 5 ThS. Lê Thị Tâm
Tuần 7 31/1/2023 Ca 4:
19h00 – 20h30
V02: Kiểm toán căn bản ThS. Trương Thị Hồng Phương
Tuần 7 1/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Từ vựng – ngữ nghĩa học ThS. Nguyễn Thế Hóa
Tuần 7 1/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Viết – Tiếng Anh 3 ThS. Võ Thành Trung
Tuần 7 1/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ThS. Trịnh Thị Xuân
Tuần 7 1/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Kỹ thuật điện tử số ThS. Đào Xuân Phúc
Tuần 7 1/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Anh văn chuyên ngành I (*) ThS. Nguyễn Thị Nam Chi
Tuần 7 1/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Quản trị rủi ro TS. Nguyễn Thị Vân Anh
Tuần 7 1/2/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Tiếng Việt & soạn thảo văn bản quản lý DN ThS. Phạm Văn Tuấn
Tuần 7 1/2/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Du lịch có trách nhiệm ThS. Hoàng Quế Nga
Tuần 7 1/2/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Soạn thảo văn bản ThS. Phạm Thị Mai Vui
Tuần 7 1/2/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Tiếng anh chuyên ngành ThS. Nguyễn Thùy Linh
Tuần 7 2/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Quản trị rủi ro trong ngân hàng TS. Lương Văn Hải
Tuần 7 2/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Đọc – Tiếng Anh 6 ThS. Ngô Thị Thanh Thảo
Tuần 7 2/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Lý thuyết tài chính tiền tệ ThS. Dương Đức Thắng
Tuần 7 2/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Quản trị lễ tân khách sạn TS. Trần Thu Phương
Tuần 7 2/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Thiết kế đồ họa ThS.GVC Trần Duy Hùng
Tuần 7 2/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Tổ chức thông tin kế toán TS. Nguyễn Thị Lan Anh
Tuần 7 2/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Đọc – Tiếng Anh 1 ThS. Nguyễn Thị Nam Chi
Tuần 7 2/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Dịch đại cương ThS. Nguyễn Thế Hóa
Tuần 7 2/2/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V02: Luật Lao động ThS. Đoàn Xuân Trường
Tuần 7 2/2/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V02: Quản trị kinh doanh tổng hợp TS. Nguyễn Thị Thu Hương
Tuần 7 2/2/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V02: Lịch sử các học thuyết kinh tế PGS. TS. Tô Đức Hạnh
Tuần 7 2/2/2023 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Ngoại ngữ II.4 (Tiếng Pháp) ThS.GVC Trương Thị Thúy
Tuần 7 2/2/2023 Ca 4:
19h00 – 20h30
V02: Lý thuyết tài chính tiền tệ ThS. Dương Đức Thắng
Tuần 7 3/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Lịch sử các học thuyết kinh tế PGS. TS. Tô Đức Hạnh
Tuần 7 3/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Ngoại ngữ II.4 (Tiếng Trung) ThS. Trần Thị Ngọc Mai
Tuần 7 3/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Kỹ thuật lập trình cơ sở ThS. Nguyễn Thị Tâm
Tuần 7 3/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực đất đai PGS. TS. Nguyễn Thị Nga
Tuần 7 3/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Kế toán doanh nghiệp TS. Nguyễn Thị Bình Yến
Tuần 7 3/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Ngoại ngữ II.3 (Tiếng Trung ) ThS. Nguyễn Quốc Việt
Tuần 7 3/2/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Định giá tài sản ThS. Ngô Ánh Nguyệt
Tuần 7 3/2/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V01: Ngôn ngữ và văn hóa PGS. TS. Phạm Tất Thắng
Tuần 7 3/2/2023 Ca 4:
19h00 – 20h30
V02: Lập trình hệ thống PGS. TS. Đặng Thành Phu
Tuần 7 3/2/2023 Ca 4:
19h00 – 20h30
V01: Lịch sử các học thuyết kinh tế PGS. TS. Tô Đức Hạnh
Tuần 7 3/2/2023 Ca 4:
19h00 – 20h30
V02: Tín dụng và thanh toán quốc tế TS. Nguyễn Thị Thu Hương
Tuần 7 3/2/2023 Ca 4:
19h00 – 20h30
V02: Lập trình Web ThS. Lê Hữu Dũng
Tuần 8 6/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Ngoại ngữ II.2 (Tiếng Trung) TS. Nguyễn Thùy Linh
Tuần 8 6/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Kỹ thuật điện tử số ThS. Đào Xuân Phúc
Tuần 8 6/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Ngôn ngữ và văn hóa PGS. TS. Phạm Tất Thắng
Tuần 8 6/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Pháp luật tài chính ThS. Lương Thị Linh Chi
Tuần 8 6/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Anh văn chuyên ngành 2 ThS. Phạm Mai Lan
Tuần 8 6/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Ngoại ngữ II.4 (Tiếng Pháp) ThS.GVC Trương Thị Thúy
Tuần 8 6/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Tiếng anh chuyên ngành ThS. Nguyễn Thùy Linh
Tuần 8 6/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Soạn thảo văn bản ThS. Phạm Thị Mai Vui
Tuần 8 6/2/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V02: Tâm lí học đại cương ThS. Hoàng Cao Cường
Tuần 8 7/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Toán cao cấp 1 ThS. Ngô Văn Đức
Tuần 8 7/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Du lịch có trách nhiệm ThS. Hoàng Quế Nga
Tuần 8 7/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Lý thuyết xác suất & thống kê toán ThS. Nguyễn Thị Phi Doan
Tuần 8 7/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Phân tích báo cáo tài chính TS. Nguyễn Thị Lan Anh
Tuần 8 7/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Ngữ pháp thực hành ThS. Trần Văn Thuật
Tuần 8 7/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Quản trị kinh doanh TS. Nguyễn Thị Thu Hường
Tuần 8 7/2/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V02: Phát triển kỹ năng cá nhân 1 TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Tuần 8 8/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Phát triển kỹ năng cá nhân 2 TS. Nguyễn Thị La
Tuần 8 8/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Quản trị nhân lực TS. Tăng Thị Hằng
Tuần 8 8/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Viết – Tiếng Anh 6 ThS. Phạm Thị Bích Diệp
Tuần 8 8/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Phân tích tài chính dự án ThS. Tô Lan Phương
Tuần 8 8/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Phát triển kỹ năng cá nhân 2 TS. Vũ Thị Hồng Khanh
Tuần 8 8/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Quản trị chất lượng TS. Nguyễn Thị Thu Hường
Tuần 8 8/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Thực tập định hướng nghề nghiệp 4 ThS. Nguyễn Thị Phan Mai
Tuần 8 9/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Viết – Tiếng Anh 1 ThS. Chu Thị Thu Huyền
Tuần 8 9/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Soạn thảo văn bản hành chính ThS. Phạm Thị Mai Vui
Tuần 8 9/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Đọc – Tiếng Anh 3 ThS. Vũ Thị Phương Hoa
Tuần 8 9/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Thuế TS. Đặng Hương Giang
Tuần 8 9/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 3 ThS. Đặng Thùy Dung
Tuần 8 9/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Luật Dân sự Việt Nam 2 TS. Phạm Hùng Cường
Tuần 8 9/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Luật Môi trường ThS. Nguyễn Thị Hằng
Tuần 8 9/2/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V02: Quản trị tài chính ThS. Tô Lan Phương
Tuần 8 9/2/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V02: Thiết kế Web ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như
Tuần 8 9/2/2023 Ca 3:
18h30 – 20h00
V02: Thực hành tiếng tổng hợp ThS. Trần Thị Mỹ Linh (NNA)
Tuần 8 9/2/2023 Ca 4:
19h00 – 20h30
V02: Ngân hàng thương mại TS. Đặng Hương Giang
Tuần 8 10/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Luật cạnh tranh TS. Phạm Phương Thảo
Tuần 8 10/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V02: Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng ThS. Trịnh Thị Xuân
Tuần 8 10/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Đọc – Tiếng Anh 1 ThS. Nguyễn Thị Nam Chi
Tuần 8 10/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Phần mềm tự do mã nguồn mở ThS. Nguyễn Thùy Linh
Tuần 8 10/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Tâm lý học đại cương ThS. Hoàng Cao Cường
Tuần 8 10/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V02: Thương mại điện tử TS. Thái Thanh Tùng
Tuần 9 13/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Phát triển kỹ năng cá nhân 1 TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Tuần 9 14/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Viết – Tiếng Anh 1 ThS. Chu Thị Thu Huyền
Tuần 9 14/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Nhập môn Internet và E-learning ThS. Trần Tiến Dũng
Tuần 9 14/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Anh văn 2 ThS. Nguyễn Thị Nam Chi
Tuần 9 15/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Phát triển kỹ năng cá nhân 1 TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Tuần 9 16/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Tiếng Việt & soạn thảo văn bản quản lý DN ThS. Phạm Văn Tuấn
Tuần 9 16/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Soạn thảo văn bản ThS. Phạm Thị Mai Vui
Tuần 9 16/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Kỹ thuật lập trình cơ sở ThS. Nguyễn Thị Tâm
Tuần 9 16/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Kinh tế học TS. Nguyễn Thị Thu Hường
Tuần 9 16/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Tiếng Anh cơ bản ThS. Đinh Thị Bích Nguyệt
Tuần 9 16/2/2023 Ca 2:
18h00 – 19h30
V01: Du lịch có trách nhiệm ThS. Hoàng Quế Nga
Tuần 9 17/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Phát triển kỹ năng cá nhân 2 TS. Nguyễn Thị La
Tuần 10 20/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Lịch sử các học thuyết kinh tế PGS. TS. Tô Đức Hạnh
Tuần 10 20/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Kỹ thuật điện tử số TS. Hoàng Anh Dũng
Tuần 10 20/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Soạn thảo văn bản hành chính ThS. Phạm Thị Mai Vui
Tuần 10 20/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Đọc – Tiếng Anh 1 ThS. Nguyễn Thị Nam Chi
Tuần 10 21/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Viết – Tiếng Anh 1 ThS. Chu Thị Thu Huyền
Tuần 10 21/2/2023 Ca 1:
17h30 – 19h00
V01: Địa lý du lịch Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh


Dịch ngôn ngữ (Translate) »