Lịch VClass tháng 05/2019

Đăng bởi EHOU ngày 09/05/2019

LỊCH VCLASS THÁNG 05/2019

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 

9h30-10h30, 15h30-16h30, 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

STT Giảng viên Lớp môn Ngày tổ chức Thời gian Vào lớp
1 PGS. TS. Hoàng Tuyết Minh V01: Ngữ pháp lý thuyết (EN13) 5/2/2019 9h30 – 10h30 đại học trực tuyến
2 ThS. Lưu Chí Hải V02: Lịch sử phát triển Tiếng Anh (EN15) 5/2/2019 15h30 – 16h30 đại học trực tuyến
3 ThS. Trịnh Thị Hiền V01: Anh văn I (EG09.1) 5/2/2019 17h30 – 18h30 đại học trực tuyến
4 TS. Trần Thế Nữ V02: Chuẩn mực kế toán Việt Nam (AC21) 5/2/2019 17h30 – 18h30 đại học trực tuyến
5 ThS. Nguyễn Thị Nam Chi V01: Anh văn chuyên ngành I (BA18) 5/2/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
6 ThS. Hoàng Cao Cường V02: Quản trị sản xuất (BA10) 5/3/2019 15h30 – 16h30 đại học trực tuyến
7 ThS. Ngô Văn Đức V02: Toán cao cấp 1 (EG10.3) 5/3/2019 15h30 – 16h30 đại học trực tuyến
8 ThS. Ngô Văn Đức V02: Kiến trúc máy tính (IT02) 5/3/2019 17h30 – 18h30 đại học trực tuyến
10 ThS. Lê Đức Tố V01: Thị trường chứng khoán (EG28.) 5/3/2019 17h30 – 18h30 đại học trực tuyến
11 ThS. Ngô Văn Đức V02: Nhập môn Internet & E-Learning (EG38) 5/3/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
12 TS. Đặng Hương Giang V02: Ngân hàng thương mại (EG29) 5/3/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
13 TS. Trần Thế Nữ V01: Chuẩn mực kế toán Việt Nam (AC21) 5/6/2019 9h30 – 10h30 đại học trực tuyến
14 ThS. Hoàng Nguyễn Thu Trang V02: Thực hành tiếng tổng hợp (EN58) 5/6/2019 9h30 – 10h30 đại học trực tuyến
16 ThS. Nguyễn Thị Tâm V02: Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu (IT08) 5/6/2019 17h30 – 18h30 đại học trực tuyến
17 TS. Trần Phương Thảo V02: Luật tố tụng dân sự Việt Nam (EL14) 5/6/2019 17h30 – 18h30 đại học trực tuyến
18 ThS. Nguyễn Thị Tâm V02: Cơ sở dữ liệu (IT06) 5/6/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
19 PGS. TS. Vũ Thị Hồng Yến V03: Luật Dân sự Việt Nam 2 (EL13) 5/6/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
21 TS. Phạm Thị Chuẩn V02: Ngoại ngữ II.2 (EN06.2) 5/7/2019 9h30 – 10h30 đại học trực tuyến
22 ThS. Mai Thị Thúy Hà V01: Lập trình cho thiết bị di động (IT18) 5/7/2019 9h30 – 10h30 đại học trực tuyến
23 ThS. Phạm Phương Thảo V02: Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi NTD (EL41) 5/7/2019 15h30 – 16h30 đại học trực tuyến
24 TS. Cao Minh Tiến V02: Lý thuyết tài chính tiền tệ (EG16) 5/7/2019 15h30 – 16h30 đại học trực tuyến
25 ThS. Nguyễn Thị Phi Doan V02: Kinh tế lượng (EG19) 5/7/2019 17h30 – 18h30 đại học trực tuyến
26 ThS. Nguyễn Thị Thu Hường V01: Dịch nâng cao 3 (Dịch nói) (EN47) 5/7/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
27 ThS. Nguyễn Thị Phi Doan V03: Toán giải tích/Giải tích 1 (EG10.1) 5/7/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
29 ThS. Đoàn Xuân Trường V01: Luật lao động Việt Nam (EL21) 5/8/2019 9h30 – 10h30 đại học trực tuyến
30 ThS. Lưu Tiến Trung V02: Quản trị dự án CNTT (IT22) 5/8/2019 9h30 – 10h30 đại học trực tuyến
31 ThS. Nguyễn Thị Nam Chi V02: Anh văn chuyên ngành I (BA18) 5/8/2019 15h30 – 16h30 đại học trực tuyến
32 TS. Nguyễn Thị Lan Anh V02: Phân tích hoạt động kinh doanh (EG22) 5/8/2019 15h30 – 16h30 đại học trực tuyến
33 TS. Tăng Thị Hằng V03: Marketing căn bản (EG18) 5/8/2019 17h30 – 18h30 đại học trực tuyến
34 ThS. Nguyễn Thị Nam Chi V02: Nghe – Tiếng Anh 3 (EN26) 5/8/2019 17h30 – 18h30 đại học trực tuyến
35 TS. Nguyễn Anh Minh V02: Quản trị kinh doanh quốc tế (BA28) 5/8/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
36 ThS. Nguyễn Thế Hóa V01: Lý thuyết dịch (EN43) 5/8/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
37 TS. Mai Thanh Hiếu V02: Luật Tố tụng hình sự Việt Nam (EL11) 5/9/2019 9h30 – 10h30 đại học trực tuyến
38 PGS. TS. Vũ Thị Hồng Yến V02: Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng (EL43) 5/9/2019 15h30 – 16h30 đại học trực tuyến
39 ThS. Phạm Thị Mai Vui V02: Xây dựng văn bản pháp luật (EL07) 5/9/2019 15h30 – 16h30 đại học trực tuyến
40 TS. Trần Thế Nữ V01: Kế toán tài chính II (AC03) 5/9/2019 17h30 – 18h30 đại học trực tuyến
41 ThS. Phạm Thị Mai Vui V02: Pháp luật đại cương (EG04) 5/9/2019 17h30 – 18h30 đại học trực tuyến
42 ThS. Phạm Thị Mai Vui V02: Luật kinh doanh (EG21) 5/9/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
43 ThS. Dương Thị Loan V02: Tâm lý học tư pháp (EL16) 5/9/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
45 ThS. Nguyễn Thị Thu Hường V01: Tiếng Anh thương mại (EN51) 5/10/2019 9h30 – 10h30 đại học trực tuyến
46 ThS. Hoàng Nguyễn Thu Trang V02: Kỹ năng thuyết trình (EN54) 5/10/2019 9h30 – 10h30 đại học trực tuyến
47 ThS. Phan Phương Thảo V02: Thuế (EG25) 5/10/2019 15h30 – 16h30 đại học trực tuyến
49 ThS. Vũ Thị Phương Hoa V02: Viết – Tiếng Anh 4 (EN33) 5/10/2019 15h30 – 16h30  
  ThS. Lưu Chí Hải V01: Đọc – Tiếng Anh 5 (EN36) 5/10/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
  TS. Trần Thị Hồng Thúy V01: Đại cương văn hóa VN (EL04/EN01) 5/10/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
50 TS. Trần Thế Nữ V02: Kế toán tài chính III (AC03) 5/13/2019 9h30 – 10h30 đại học trực tuyến
51 ThS. Nguyễn Thị Phi Doan V03: Kinh tế lượng (EG19) 5/13/2019 9h30 – 10h30 đại học trực tuyến
52 ThS. Trịnh Thị Hiền V02: Anh văn I (EG09.1) 5/13/2019 17h30 – 18h30  
53 ThS. Thiều Cẩm Sơn V03: Luật Hình sự Việt Nam (EL10) 5/13/2019 17h30 – 18h30 đại học trực tuyến
54 ThS. Nguyễn Thế Hóa V02: Từ vựng – ngữ nghĩa học (EN11) 5/13/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
55 ThS. Hoàng Cao Cường V02: Tâm lý học đại cương (EG07) 5/13/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
56 PGS. TS. Hoàng Tuyết Minh V02: Lý thuyết tiếng tổng hợp (EN57) 5/14/2019 9h30 – 10h30  
57 TS. Trần Phương Thảo V03: Luật tố tụng dân sự Việt Nam (EL14) 5/14/2019 9h30 – 10h30  
58 ThS. Ngô Văn Đức V03: Kiến trúc máy tính (IT02) 5/14/2019 15h30 – 16h30 đại học trực tuyến
59 TS. Nguyễn Thị Thu Hương V02: Trò chơi kinh doanh (BA17) 5/14/2019 17h30 – 18h30  
60 ThS. Trần Duy Hùng V03: Nguyên lý hệ điều hành (IT03) 5/14/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
61 ThS. Nguyễn Thế Hóa V02: Lý thuyết dịch (EN43) 5/14/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
62 ThS. Nguyễn Thị Nam Chi V01: Nghe – Tiếng Anh 3 (EN26) 5/15/2019 9h30 – 10h30 đại học trực tuyến
63 ThS. Nguyễn Thị Tâm V01: Cơ sở dữ liệu (IT06.020) 5/15/2019 9h30 – 10h30 đại học trực tuyến
64 TS. Nguyễn Kiều Anh V01: Nói – Tiếng Anh 1 (EN19) 5/15/2019 15h30 – 16h30  
65 ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền V02: Quản trị chất lượng (BA11) 5/15/2019 15h30 – 16h30 đại học trực tuyến
66 TS. Phạm Thị Chuẩn V03: Ngoại ngữ II.2 (EN06.2) 5/15/2019 17h30 – 18h30 đại học trực tuyến
67 ThS. Mai Thị Thúy Hà V02: Lập trình cho thiết bị di động (IT18) 5/15/2019 17h30 – 18h30  
68 ThS. Tô Lan Phương V03: Tài chính doanh nghiệp (EG24/BA07) 5/15/2019 19h00 – 20h00  
69 ThS. Nguyễn Thành Huy V02: Mạng và truyền thông (IT11) 5/15/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
70 ThS. Nguyễn Thành Huy V02: Quản trị mạng (IT21) 5/16/2019 9h30 – 10h30 đại học trực tuyến
71 ThS. Phạm Thị Mai Vui V03: Luật kinh doanh (EG21) 5/16/2019 15h30 – 16h30 đại học trực tuyến
73 ThS. Lê Đức Tố V02: Thị trường chứng khoán (EG28) 5/16/2019 15h30 – 16h30 đại học trực tuyến
74 TS. Trần Thế Nữ V03: Nguyên lý kế toán (EG17) 5/16/2019 17h30 – 18h30 đại học trực tuyến
75 ThS. Đoàn Xuân Trường V02: Luật lao động Việt Nam (EL21) 5/16/2019 17h30 – 18h30 đại học trực tuyến
76 TS. Cao Minh Tiến V03: Lý thuyết tài chính tiền tệ (EG16) 5/16/2019 19h00 – 20h00  
77 PGS. TS. Vũ Thị Hồng Yến V02: Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng (EL43) 5/16/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
78 ThS. Hoàng Nguyễn Thu Trang V03: Thực hành tiếng tổng hợp (EN58) 5/17/2019 9h30 – 10h30 đại học trực tuyến
79 TS. Nguyễn Kiều Anh V01: Nói – Tiếng Anh 3 (EN27) 5/17/2019 15h30 – 16h30  
80 ThS. Vũ Thị Việt Hương V02: Ngữ pháp thực hành (EN12) 5/17/2019 17h30 – 18h30 đại học trực tuyến
81 TS. Lê Thị Hằng V02: Phân tích và thẩm định dự án đầu tư (AC12/EG37) 5/17/2019 17h30 – 18h30 đại học trực tuyến
82 ThS. Nguyễn Thị Thu Hường V02: Tiếng Anh thương mại (EN51) 5/17/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
83 ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai V02: Nguyên lý thống kê (EG20) 5/17/2019 19h00 – 20h00  
84 TS. Nguyễn Thị Thu Hương V03: Tín dụng và thanh toán quốc tế (EG30) 5/20/2019 17h30 – 18h30 đại học trực tuyến
85 TS. Trần Minh Ngọc V03: Tư pháp quốc tế (EL18) 5/20/2019 17h30 – 18h30 đại học trực tuyến
86 ThS. Lưu Tiến Trung V03: Tin học đại cương (EG12) 5/20/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
87 TS. Mai Thanh Hiếu V03: Luật Tố tụng hình sự Việt Nam (EL11) 5/20/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
88 PGS. TS. Hoàng Tuyết Minh V02: Ngữ pháp lý thuyết (EN13) 5/21/2019 17h30 – 18h30 đại học trực tuyến
89 ThS. Trịnh Thị Xuân V03: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT05) 5/21/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
90 ThS. Nguyễn Thế Hóa V02: Dịch đại cương (EN42) 5/21/2019 19h00 – 20h00  
91 TS. Đặng Hương Giang V03: Ngân hàng thương mại (EG29) 5/22/2019 17h30 – 18h30 đại học trực tuyến
92 ThS. Phạm Thị Bích Diệp V02: Viết – Tiếng Anh 5 (EN37) 5/22/2019 17h30 – 18h30  
93 ThS. Ngô Văn Đức V01: Nhập môn Internet & E-Learning (EG38) 5/22/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
94 ThS. Nguyễn Thế Hóa V02: Viết – Tiếng Anh 3 (EN29) 5/22/2019 19h00 – 20h00 đại học trực tuyến
95 PGS. TS. Hoàng Tuyết Minh V03: Lý thuyết tiếng tổng hợp (EN57) 5/23/2019 17h30 – 18h30 đại học trực tuyến
96 PGS. TS. Đặng Thành Phu V02: Lập trình hệ thống (IT17) 5/23/2019 17h30 – 18h30  
97 ThS. Ngô Văn Đức V03: Nhập môn Internet & E-Learning (EG38) 5/23/2019 19h00 – 20h00  

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »