Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thi kết thúc học phần > Ngày thi 14/12/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi tại tp. Hồ Chí Minh

Ngày thi 14/12/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi tại tp. Hồ Chí Minh

Đăng bởi EHOU ngày 11/12/2014

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 12 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau:

LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây

Lưu ý:

* Các múi giờ trên là giờ bắt đầu tính giờ làm bài và kết thúc thu bài. Vì vậy, yêu cầu sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để Giám thị gọi vào phòng thi. Ví dụ: 08h00 – 09h00 là 1 múi giờ thi, thì 07h45' sinh viên phải có mặt tại phòng thi.

* Yêu cầu sinh viên mang theo thẻ sinh viên, CMTND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh. Sinh viên mang theo các dụng cụ thi theo quy định (bút chì, tẩy…).

* Phòng Hội đồng thi – Văn phòng Trung tâm Đào tạo E-Learning.

BẢNG ĐIỂM CC, GK: Xem chi tiết tại đây

Người lập biểu: Nguyễn Thị Thu Lý

* Yêu cầu: Sinh viên gửi phản hồi (nếu có) về điểm chuyên cần giữa kỳ trước 15h00 thứ 6 ngày 07/11/2014, sau thời hạn trên nhà trường không giải quyết.

* Mọi thắc mắc về điểm chuyên cần giữa kỳ sinh viên gửi E-mail về địa chỉ: lyntt@hou.edu.vn hoặc điện thoại : 04.3684.0375.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »